Byrådet må ta tilbake styringen av trasévalg med Fornebubanen

Byrådet må ta tilbake styringen av trasévalg med Fornebubanen

Ønsker politikerne velgernes troverdighet må de være åpne med hva de vil med utbyggingen av Fornebubanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronikken ble først publisert i Samferdsel & Infrastruktur, utgave 13.

Trasevalget kommer til å gå gjennom landets mest folkerike område, og nå ber vi om at Byrådet tar tilbake styringen av prosessen, tenker nytt, og er åpne og demokratiske medvirkning.

Det rødgrønne byrådet har åpenhet og innbyggermedvirkning som kjernesaker i sin byrådserklæring. Men det hjelper lite om godviljen ikke kommer ut av rådhuskontoret.

Spørsmål vi har er følgende:

  • Ble de politiske partiene bevisst forledet med dagens trasevalg av Fornebubanen?
  • Forsvant ti-talls milliarder ut av vinduet på grunn av det som i ettertid viser seg å bli en overflødig Fornebubane?

Dokumentene og prosessen i saken kan tyde på at Ruter og enkelte politiske miljøer har hatt et velsmurt «snakketøy» i orden for sin plan om Fornebubane, samt at Samferdselsdepartement rett og slett ikke har fulgt med i timen. Vi finner ikke dokumentasjon på at Oslo bystyre har vedtatt Ruters forslag til Fornebubane. Vi er heller ikke kjent med at det er noe politisk flertall i Oslo bystyre for Ruters forslag.

Interessegruppen mener at slik Ruter og Samferdselsdepartementet har hatt svak befolkningsmedvirkning mht valg av traseer for T-bane Oslo – Fornebu, med Majorstuen som endepunkt. At regjeringen bidrar til finansiering av ny T-banesatsing er bra, men at regjeringen for enhver pris skal forsvare den dyreste, og etter vår mening dårligste og minste egnete T-baneløsning er rett og slett ufattelig å forstå.

Samtidig som Fremskrittspartiet i regjeringen setter av penger til å bygge Fornebubanen, sier Oslo Frp at de ikke vil ha banen til Fornebu. Vi opplever at flertallet av byens innbyggere og næringsliv støtter dette synet.

Interessegruppen mener at det er overveiende sannsynlig at en annen og mer reise- og kostnadseffektiv T-banetrasé fra Fornebu til Oslo vill vært bedre. Dette vill gitt halvert reisetid og videreført som ”A-husbane” (T-baneløsninger på Nedre Romerike) som vill gått gjennom en ny sentrumstunnel med for påkobling til det nordlige og østlige T-banenettet. Vi mener dette ville kunne gitt langt bedre kollektivdekning og nærhet til store befolkning. Brukergrupper som i dag er uten tilfredsstillende kollektivtilbud.

Vi mener at byrådet må ta tilbake styringen av valg av trasé for T-bane Oslo - Fornebu og ny T-banetunnel gjennom sentrum.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen