Byggestart - Bodø-tunnelen og Bodø-vei

Byggestart - Bodø-tunnelen og Bodø-vei

Nå starter arbeidene med veganlegget på by-siden av tunnelen. Olav V gate er først ut, men i løpet av neste år blir det aktivitet i flere kryss samtidig.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- Vi skal i gang med et omfattende arbeid som vil merkes av alle trafikanter, og vi forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Den første tida vil det meste av aktiviteten foregå ved siden av dagens veg, med graving og fjerning av jordmasser flere steder. Entreprenøren skal også lage riggområder.

- Vi skal først bygge i Olav V gate, som skal utvides til fire felt med midtdeler fra rundkjøringen ved Gamle Riksvei fram til Bodøelvkrysset. Rundkjøringene blir større, og det blir undergang for gående og syklende i krysset Olav V gate/Gamle Riksvei. Dette skal etter planen være ferdig neste år.

Utpå vinteren starter arbeidet med to bruer over Bodøelva, men dette skjer utenfor trafikken som går der i dag.

[img id="1"]

Stor aktivitet fra 2016

I løpet av neste år vil det være anleggsaktivitet både i Olav V gate, Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

- Etter hvert må vi gjøre arbeid i dagens veg og gang- og sykkelveger, og da leder vi trafikken inn på omkjøringveger. Trafikantene må derfor beregne noe mer tid for å ta seg fram. Det blir også en del anleggstrafikk på vegene i området, sier Bardal.

Veganlegget skal være ferdig høsten 2018.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen