Byggestart - Bodø-tunnelen og Bodø-vei

Byggestart - Bodø-tunnelen og Bodø-vei

Nå starter arbeidene med veganlegget på by-siden av tunnelen. Olav V gate er først ut, men i løpet av neste år blir det aktivitet i flere kryss samtidig.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- Vi skal i gang med et omfattende arbeid som vil merkes av alle trafikanter, og vi forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Den første tida vil det meste av aktiviteten foregå ved siden av dagens veg, med graving og fjerning av jordmasser flere steder. Entreprenøren skal også lage riggområder.

- Vi skal først bygge i Olav V gate, som skal utvides til fire felt med midtdeler fra rundkjøringen ved Gamle Riksvei fram til Bodøelvkrysset. Rundkjøringene blir større, og det blir undergang for gående og syklende i krysset Olav V gate/Gamle Riksvei. Dette skal etter planen være ferdig neste år.

Utpå vinteren starter arbeidet med to bruer over Bodøelva, men dette skjer utenfor trafikken som går der i dag.

[img id="1"]

Stor aktivitet fra 2016

I løpet av neste år vil det være anleggsaktivitet både i Olav V gate, Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

- Etter hvert må vi gjøre arbeid i dagens veg og gang- og sykkelveger, og da leder vi trafikken inn på omkjøringveger. Trafikantene må derfor beregne noe mer tid for å ta seg fram. Det blir også en del anleggstrafikk på vegene i området, sier Bardal.

Veganlegget skal være ferdig høsten 2018.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen