Kjørbar portalforskaling i Moanetunnelen.
Kjørbar portalforskaling i Moanetunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Bygger tunnelportal på skinner

Tunnelportalene til Moanetunnelen bygges opp og skyves inn på såkalt H-bjelk skinner til riktig plass før det pumpes betong inn i forskaling.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Med det som kalles doka-reis i stål er forskalingen bygd som en kjøreboks, som går på skinner fra tunnelåpningen og 30 meter utover.

Tunnelportaler er byggverk som benyttes i endene av fjelltunneler for å beskytte tunnelåpningen mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord.

Moanetunnelen får 30 meter lange portaler i hver ende. Foto: Kjell Wold

Dette er normal bygging av tunnelportaler og ikke spesielt for denne E134-tunnelen.

Jekkes ut 

I hver ende av den om lag 280 meter lange Moanetunnelen bygges det nå slike portaler ved hjelp av portal forskaling som føres på skinne/H-bjelke frem til riktig posisjon.

Slik ser kjøreboksen for tunnelportaler ut. Foto: Kjell Wold

Deretter jekkes ut slik at portal får riktig profil. Portalene bygges i betong og danner dermed åpningen på tunnelen i hver ende.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen