Bygger sykkelvei fra Lørenskog til Oslo

Bygger sykkelvei fra Lørenskog til Oslo

Byrådet ønsker nå å satse på sykkel for fult. I sammenheng med dette er Statens Vegvesen i gang med å bygge ferdig en sykkelvei som starter ved Lørenskog Stasjon og går til Grorud stasjon via Høybråten og Haugenstua. Dette melder lokalavisa Groruddalen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sykle sammenhengende fra Lørenskog til Oslo Sentrum

Samtdig som sykkelveien fra Lørenskog til Oslo er under konsturksjon vedtar byrådet at de i tillegg ønsker tre kilometer sykkelvei fra Grorud stasjon til Veitvet skole.

Det vil si at omtrent syv kilometer sykkelvei vil bli bygget fra Lørenskog til den nye skolen på Veitvet, som kobler seg på den eksisterende sykkelveien fra Veitvet til Oslo sentrum.

- Vi har gode sykkelveier langs E6 og langs Riksvei 4, og nå bygger vi en tredje sykkelvei i dalbunnen. Nye og trygge traseer gjør det enklere for folk å velge sykkelen, mener byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V) i følge groruddalen.no.

I Groruddalen er det særlig viktig å få flere over på sykkelsetet.

En undersøkelse fra Oslo kommune som kartlegger resievaner i kommunen viser at Bydel Alna har en sykkelandel på ett prosent, Bjerke har tre prosent, Stovner fire prosent mens Grorud har seks prosent. Dette skriver Groruddalen på sine nettsider.

Må sykle mer

Melby mener en sammenhengende sykkelvei er viktig for å få flere til å bruke sykkelen mer aktivit tili hverdagsaktiviteter og jobb.

– Det er to ting som er veldig viktig i sykkelstrategien: At det er trygge sykkelveier, og at sykkelveinettet er sammehnegende.

– Dessuten er det viktig at sykkeltraseene ligger nær boligene, sier Melby til Groruddalen.no

Byrådet jobber hardt for å få flere ut av personbilene og over til kollektivt. Den økende befolkningsveksten gjør at kollektivtilbudet ikke strekker til, noe som gjør det enda viktigere å få flere til å sykle.

– Noen bydeler er mye flinkere enn andre, for eksempel Grünerløkka, Nordre Aker og Vestre Aker, avslutter Melby på Groruddalen.no.

Artikkelen er hentet fra Groruddalen.no 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen