Mannheller fergekai på riksveg 5 i Sogn og Fjordane.
Mannheller fergekai på riksveg 5 i Sogn og Fjordane. (Foto: Wikimedia)

Bygger om fergekaier for el-drift

NCC har skrevet kontrakt med Statens vegvesen på ombygging av begge fergekaier på fergesambandet Mannheller-Fodnes på riksveg 5 i Sogn og Fjordane.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hensikten med ombyggingen er å legge kaiforholdene til rette for elektrisk drevne ferger på fergesambandet som er et av de største i fylket. Kontraktsummen er på i underkant av 30 millioner NOK.

– Vi er svært glade for at vi med denne jobben kan bidra med å klargjøre for miljøvennlig eldrift på fergesambandet, og ser fram til å gå i gang med arbeidene, sier prosjektleder Øystein Mehl Eide i NCC Infrastructure Vest.

Mandag ble kontrakten signert i Sogndal av NCCs prosjektleder Øystein Mehl Eide og prosjektleder Oddvin Hov fra Statens vegvesen.

NCC skal blant annet utvide tilleggskaiene slik at det blir plass til ladetårn som skal brukes til å lade batteriene på fergene. På Mannheller skal det også bygges en 90 meter lang liggekai samt gjøres utvidelser for bedre vannforsyning. Det skal dessuten tilrettelegges for strøm på begge fergekaiene, og en del mindre tilpasninger ved oppstillingsplassene.

– Passer svært godt

– Denne jobben passer svært godt inn i våre ordrebøker. Vi har mange erfarne ansatte som liker kompliserte kaiarbeider svært godt.  Ved å mikse disse med yngre ansatte kan vi få frem en ny generasjon dyktige kaibyggere. Det er også kjekt å få enda en mulighet til å samarbeide med statens vegvesen sin engasjerte og dyktige avdeling i Sogn og Fjordane.

Det er ikke ventet at arbeidene vil redusere framkommeligheten i anleggsperioden, sier Eide.

– Vegvesenet har allerede gjort en god jobb med å utarbeide forslag til arbeidsvarslingsplaner. Det ser ut til at anleggsdrifta i svært liten grad vil påvirke framkommeligheten.

Mesta, Veidekke og Christie & Opsahl ga også inn anbud på arbeidene, som skal starte opp i april og pågå i ti måneder.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen