Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bane NOR bygger for fremtiden og økt befolkningsvekst. Utviklingen i kollektivtrafikken betyr at banestrekningen må effektiviseres slik at det kan kjøres flere tog ut- og inn av Oslo.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR vil høsten 2017 starte planleggingen for å bygge et nytt spor i Brynsbakken. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2022, før innføringen av et nytt signalanlegg starter.

Gjennomføring av prosjektet vil ha stor betydning for boliger og næringsliv i Enebakkveien og vil bety rivning av hus. Selv om bygninger kan reetableres, vurderer Bane NOR at området blir uegnet til boligformål. Området som vil bli berørt av jernbaneutbyggingen er den delen av Enebakkveien som ligger som en øy mellom jernbaneanleggene.

Attraktivt tilbud og nok kapasitet

Bane NOR forbereder seg på fremtiden ved å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken slik oppdraget er beskrevet i Nasjonal Transportplan, hvor målet er å tilby et bedre togtilbud og økt kapasitet i rush.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2030. Bare innenfor Oslo og Akershus er det beregnet at antall reiser pr. døgn øker med rundt en million fra 2010 fram til over fire millioner fram mot 2030.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen