Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bane NOR bygger for fremtiden og økt befolkningsvekst. Utviklingen i kollektivtrafikken betyr at banestrekningen må effektiviseres slik at det kan kjøres flere tog ut- og inn av Oslo.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR vil høsten 2017 starte planleggingen for å bygge et nytt spor i Brynsbakken. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2022, før innføringen av et nytt signalanlegg starter.

Gjennomføring av prosjektet vil ha stor betydning for boliger og næringsliv i Enebakkveien og vil bety rivning av hus. Selv om bygninger kan reetableres, vurderer Bane NOR at området blir uegnet til boligformål. Området som vil bli berørt av jernbaneutbyggingen er den delen av Enebakkveien som ligger som en øy mellom jernbaneanleggene.

Attraktivt tilbud og nok kapasitet

Bane NOR forbereder seg på fremtiden ved å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken slik oppdraget er beskrevet i Nasjonal Transportplan, hvor målet er å tilby et bedre togtilbud og økt kapasitet i rush.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2030. Bare innenfor Oslo og Akershus er det beregnet at antall reiser pr. døgn øker med rundt en million fra 2010 fram til over fire millioner fram mot 2030.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen