Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Bane NOR bygger for fremtiden og økt befolkningsvekst. Utviklingen i kollektivtrafikken betyr at banestrekningen må effektiviseres slik at det kan kjøres flere tog ut- og inn av Oslo.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR vil høsten 2017 starte planleggingen for å bygge et nytt spor i Brynsbakken. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2022, før innføringen av et nytt signalanlegg starter.

Gjennomføring av prosjektet vil ha stor betydning for boliger og næringsliv i Enebakkveien og vil bety rivning av hus. Selv om bygninger kan reetableres, vurderer Bane NOR at området blir uegnet til boligformål. Området som vil bli berørt av jernbaneutbyggingen er den delen av Enebakkveien som ligger som en øy mellom jernbaneanleggene.

Attraktivt tilbud og nok kapasitet

Bane NOR forbereder seg på fremtiden ved å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken slik oppdraget er beskrevet i Nasjonal Transportplan, hvor målet er å tilby et bedre togtilbud og økt kapasitet i rush.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2030. Bare innenfor Oslo og Akershus er det beregnet at antall reiser pr. døgn øker med rundt en million fra 2010 fram til over fire millioner fram mot 2030.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen