Bygger kjempekulvert ved Lillehammer

Bygger kjempekulvert ved Lillehammer

Jernbaneverket bygger nå i november ny kulvert under jernbanen for elven Åretta like sør for Lillehammer. Det store flomsikringsprosjektet skal tåle en 200-årsflom.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Når Dovrebanen stenges for omlegging av strekningen langs Mjøsa i november skal det også gjennomføres en rekke andre tiltak mens banen er stengt for vanlig trafikk. Det største enkelttiltaket er byggingen av ny kulvert under Jernbanen ved Åretta elv sør for Lillehammer.

Det har ved flere anledninger vært nære på for jernbanefyllingen ved Åretta

- Det har ved flere anledninger vært nære på for jernbanefyllingen ved Åretta, forteller prosjektleder Alf erik Mortensen. Den gamle kulverten er ikke dimensjonert for den ekstrem-nedbøren vi ved flere anledninger har fått de siste årene. Fyllingen har blitt mettet med vann siden elven har gått over sine bredder på oversiden av jernbanen. Dermed har jernbanefyllingen fungert som demning og store vannmengder har presset på. – Trykket på vannet gjennom den gamle kulverten har blitt så stort at stein og røtter nærmest har blitt skutt ut av utløpet på nedsiden med stor fare for skader på omgivelsene, sier Mortensen.

Store dimensjoner

Det er store dimensjoner som trenges når elven Åretta skal dimensjoneres for 200-årsflom under jernbanefyllingen.

[img id="1"]

– Den nye kulverten blir ca fire ganger så stor som den gamle, forteller prosjektlederen. I bunnen er avstanden 28 meter gjennom fyllingen. I tillegg skal det anlegges en fangdam før elven kommer ned til jernbanen for å bremse på vanntrykket. Neste år skal så selve elveleiet flyttes og det er først da at elven ved normal vannstand skal renne gjennom den nye kulverten.

De forberedende arbeidene har pågått ved Åretta siden i vår og det blir en travel periode når sporet fjernes og den gamle fyllingen skal graves ut. 9700 kubikkmeter med gammel fylling skal fjernes, nye kulvertelementer skal skyves inn og monteres og dertter skal ny jernbanefylling av sprengstein bygges opp før sporet til slutt skal legges tilbake på plass.

I år brukes Jernbaneverket 20 millioner kroner på prosjektet og neste år forsetter anlegget med bygging av fangdam og omlegging av elva. Tiltaket utføres i samarbeid med NVE, Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen