Bygger Egersund Vindpark

Bygger Egersund Vindpark

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Norsk Vind Egersund AS om å bygge Egersund Vindpark i Rogaland.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oppdraget innebærer anleggsarbeider som bygging av veinett, kabelføringer, fundamenter for vindturbiner og transformatorbygg. Kontrakten er verdt 190 millioner kroner ekskl. mva.

Egersund Vindpark skal bygges ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, noen kilometer øst for Egersund by. Samlet strømproduksjonen fra de 33 vindturbinene forventes å bli cirka 400 Gwh. Dette tilsvarer forbruket til 20.000 husholdninger eller forbruket til mer enn 100.000 elbiler. Prosjektet vil ligge nært de fremtidige overføringskablene til Tyskland og kan således bli en bidragsyter for en renere og grønnere Europa.

[img id="1"]

Dette er det tredje vindkraftverket Veidekke bygger i løpet av de siste årene etter Lista Vindkraftverk i Vest-Agder i og Raggovidda i Finnmark som åpnet i henholdsvis 2013 og 2014. Veidekke skal nå bygge 20 km vei for inntransport og vedlikehold av vindturbinene, i tillegg til fundamenter og montasjeområder for de 33 vindturbinene i vindparken.

- Det er med stor glede vi påtar oss dette prosjektet som er viktig både for det lokale næringslivet og det grønne skiftet. Vi er svært stolte over å ha blitt valgt som leverandør til prosjektet. Nå ser vi frem til et godt samarbeid og gleder oss til å komme i gang med arbeidene med nok et fremtidsrettet vindkraftverk, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke.

Arbeidene på prosjektet starter i august, og vindparken er planlagt å stå ferdig og levere strøm på nettet i oktober 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen