Bygger bunnlastsperre Fagervold i Kvam

Bygger bunnlastsperre Fagervold i Kvam

NVE har signert kontrakt for bygging av bunnlastsperre Fagervold i Kvam. Ferdigstillelse er planlagt til 31. mars. 2017.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- For NVE har det vært viktig å holde fremdriften i prosjektet og jeg er godt fornøyd med at anleggsarbeidet vil starte som planlagt. De viktigste grunnene til at byggeperioden blir utvidet med to måneder, er de omfattende betongarbeidene og hensynet til helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen.

- NVE har forståelse for de utfordringene enkelte står overfor med hensyn på gjenoppbygging av bolig, og at planleggingsperioden oppfattes som langvarig. Sikkerheten kommer først, og det er ikke noe alternativ for NVE Region Øst å fire på disse kravene, sier Glorvigen.

Kontakt med AF Gruppen

NVE signerte kontrakt med AF Gruppen Norge AS for bygging av bunnlastsperre Fagervold (bunnlastsperre 2) i Kvam. Kontraktsum eksklusiv mva. er på kr. 66.6 mill. Nødvendig justering av løsningen, som følge av de vanskelige grunnforholdene, har medført en merkostnad på ca. 10 mill.

- Det har vært et utfordrende nybrottsarbeid å komme fram til dagens løsning, som oppfyller alle sikkerhetskrav som er satt, sier prosjektleder i NVE Grete Hedemann Aalstad

Videre fremdrift

Like over påske vil NVE, AF Gruppen og kommunen møtes for mer detaljert planlegging av anleggsgjennomføringen. NVE og kommunen vil sørge for egen informasjon til de som bor i nærheten av anleggsområdet, og til de som skal gjenoppbygge bolig. Det vil også bli holdt et åpent informasjonsmøte i siste halvdel av april.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen