Bygger bunnlastsperre Fagervold i Kvam

Bygger bunnlastsperre Fagervold i Kvam

NVE har signert kontrakt for bygging av bunnlastsperre Fagervold i Kvam. Ferdigstillelse er planlagt til 31. mars. 2017.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- For NVE har det vært viktig å holde fremdriften i prosjektet og jeg er godt fornøyd med at anleggsarbeidet vil starte som planlagt. De viktigste grunnene til at byggeperioden blir utvidet med to måneder, er de omfattende betongarbeidene og hensynet til helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen.

- NVE har forståelse for de utfordringene enkelte står overfor med hensyn på gjenoppbygging av bolig, og at planleggingsperioden oppfattes som langvarig. Sikkerheten kommer først, og det er ikke noe alternativ for NVE Region Øst å fire på disse kravene, sier Glorvigen.

Kontakt med AF Gruppen

NVE signerte kontrakt med AF Gruppen Norge AS for bygging av bunnlastsperre Fagervold (bunnlastsperre 2) i Kvam. Kontraktsum eksklusiv mva. er på kr. 66.6 mill. Nødvendig justering av løsningen, som følge av de vanskelige grunnforholdene, har medført en merkostnad på ca. 10 mill.

- Det har vært et utfordrende nybrottsarbeid å komme fram til dagens løsning, som oppfyller alle sikkerhetskrav som er satt, sier prosjektleder i NVE Grete Hedemann Aalstad

Videre fremdrift

Like over påske vil NVE, AF Gruppen og kommunen møtes for mer detaljert planlegging av anleggsgjennomføringen. NVE og kommunen vil sørge for egen informasjon til de som bor i nærheten av anleggsområdet, og til de som skal gjenoppbygge bolig. Det vil også bli holdt et åpent informasjonsmøte i siste halvdel av april.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen