Bygger 400 meter støyskjerm

Bygger 400 meter støyskjerm

Entreprenøren er i gang med bygging av 400 meter støyskjerm på det som skal bli anleggsvegen langs Hamrevegen i Bergen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Anleggsvegen skal nyttast til massetransport av tunnelstein frå Lyshorntunnelen på E39 Svegatjørn-Rådal. Tunnelarbeidet skal drivast både i retning Rådal og i retning Endalausmarka i Os kommune via eit tunnel-tverrslag tett ved Hamrevegen.

Støytiltak for nabolaget

For å minske ulempene for busetnaden i nabolaget i Titlestad-området, blir det bygt støyskjerm på toppen av betong-rekkverket langs anleggsvegen. Denne går parallelt med Hamrevegen langs Klokkarvatnet, aust for Fana kyrkje.

Når vegprosjektet er ferdig i 2022 vil anleggsvegen bli ombygt til ny gang- og sykkelveg langs Hamrevegen. Men når anleggstrafikken frå tverrslagstunnelen er avslutta vil det ikkje vere behov for støyskjermen her lenger.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen