Bygger 400 meter støyskjerm

Bygger 400 meter støyskjerm

Entreprenøren er i gang med bygging av 400 meter støyskjerm på det som skal bli anleggsvegen langs Hamrevegen i Bergen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Anleggsvegen skal nyttast til massetransport av tunnelstein frå Lyshorntunnelen på E39 Svegatjørn-Rådal. Tunnelarbeidet skal drivast både i retning Rådal og i retning Endalausmarka i Os kommune via eit tunnel-tverrslag tett ved Hamrevegen.

Støytiltak for nabolaget

For å minske ulempene for busetnaden i nabolaget i Titlestad-området, blir det bygt støyskjerm på toppen av betong-rekkverket langs anleggsvegen. Denne går parallelt med Hamrevegen langs Klokkarvatnet, aust for Fana kyrkje.

Når vegprosjektet er ferdig i 2022 vil anleggsvegen bli ombygt til ny gang- og sykkelveg langs Hamrevegen. Men når anleggstrafikken frå tverrslagstunnelen er avslutta vil det ikkje vere behov for støyskjermen her lenger.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen