Bydesign som hinder for kriminalitet

Sikkerhet gjennom design har sakte men sikkert gjort sitt inntog på det norske markedet. Audun Vestli er spesialrådgiver i COWI og holdt et spennende foredrag på Bygg Reis Deg om hvordan man kunne skape sikkerhet og redusere kriminalitet ved hjelp av riktig design.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Begrepet CPTED står for ”Crime prevention through environmental design”. CPTED skal påvirke en lovbryters beslutninger før kriminelle handlinger utfolder seg.

Dette fokuser i hovedsak på å endre den fysiske utformingen av samfunnet for å kunne avskrekke kriminalitet.

Ved naturlig overvåkning, som mindre vegetasjon, god belysning og utnyttelse av eksisterende landskap kan kriminelle handlinger unngås, og virke avskrekkende for de som planlegger dem.

Naturlig adgangskontroll, som gangveier, gjerder, skilting, belysning er med på å styre strømmen av mennesker i de aktuelle områdene og samtidig opprettholde både åpenheten og sikkerheten.

Vestli forklarte i sitt foredrag at sikkerhetsrådgivere i dag sjelden blir tatt med tidlig nok i planleggingsfasen i nye prosjekter. Grunnen til det kan være at få har dette som profesjon i Norge i dag.

Mer om dette temaet finner du i neste utgave av Samferdsel & Infrastruktur. Du kan også melde deg på den spennende og viktige konferansen ”Designing out crime” 15. November, i regi av Cowi AS og Næringslivets sikkerhetsråd.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen