Bydesign som hinder for kriminalitet

Sikkerhet gjennom design har sakte men sikkert gjort sitt inntog på det norske markedet. Audun Vestli er spesialrådgiver i COWI og holdt et spennende foredrag på Bygg Reis Deg om hvordan man kunne skape sikkerhet og redusere kriminalitet ved hjelp av riktig design.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Begrepet CPTED står for ”Crime prevention through environmental design”. CPTED skal påvirke en lovbryters beslutninger før kriminelle handlinger utfolder seg.

Dette fokuser i hovedsak på å endre den fysiske utformingen av samfunnet for å kunne avskrekke kriminalitet.

Ved naturlig overvåkning, som mindre vegetasjon, god belysning og utnyttelse av eksisterende landskap kan kriminelle handlinger unngås, og virke avskrekkende for de som planlegger dem.

Naturlig adgangskontroll, som gangveier, gjerder, skilting, belysning er med på å styre strømmen av mennesker i de aktuelle områdene og samtidig opprettholde både åpenheten og sikkerheten.

Vestli forklarte i sitt foredrag at sikkerhetsrådgivere i dag sjelden blir tatt med tidlig nok i planleggingsfasen i nye prosjekter. Grunnen til det kan være at få har dette som profesjon i Norge i dag.

Mer om dette temaet finner du i neste utgave av Samferdsel & Infrastruktur. Du kan også melde deg på den spennende og viktige konferansen ”Designing out crime” 15. November, i regi av Cowi AS og Næringslivets sikkerhetsråd.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen