Bydesign som hinder for kriminalitet

Sikkerhet gjennom design har sakte men sikkert gjort sitt inntog på det norske markedet. Audun Vestli er spesialrådgiver i COWI og holdt et spennende foredrag på Bygg Reis Deg om hvordan man kunne skape sikkerhet og redusere kriminalitet ved hjelp av riktig design.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Begrepet CPTED står for ”Crime prevention through environmental design”. CPTED skal påvirke en lovbryters beslutninger før kriminelle handlinger utfolder seg.

Dette fokuser i hovedsak på å endre den fysiske utformingen av samfunnet for å kunne avskrekke kriminalitet.

Ved naturlig overvåkning, som mindre vegetasjon, god belysning og utnyttelse av eksisterende landskap kan kriminelle handlinger unngås, og virke avskrekkende for de som planlegger dem.

Naturlig adgangskontroll, som gangveier, gjerder, skilting, belysning er med på å styre strømmen av mennesker i de aktuelle områdene og samtidig opprettholde både åpenheten og sikkerheten.

Vestli forklarte i sitt foredrag at sikkerhetsrådgivere i dag sjelden blir tatt med tidlig nok i planleggingsfasen i nye prosjekter. Grunnen til det kan være at få har dette som profesjon i Norge i dag.

Mer om dette temaet finner du i neste utgave av Samferdsel & Infrastruktur. Du kan også melde deg på den spennende og viktige konferansen ”Designing out crime” 15. November, i regi av Cowi AS og Næringslivets sikkerhetsråd.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen