Brynsbakken stengt for totalrenovering

Brynsbakken stengt for totalrenovering

Jernbaneverket gjennomfører i sommer en totalfornying av Hovedbanens to spor i Brynsbakken i Oslo. Skinner, sviller, pukk og underbygning skiftes ut. Dette melder jernbaneverket på sine nettsider.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stenger togtrafikk i to uker

To jernbanebruer skal også skiftes ut på strekningen. Brynsbakken er navnet på strekningen ut fra Oslo S på Hovedbanen. Fram til Etterstad går det fire spor, før Gardermobanen og Gjøvikbanen grener av fra Hovedbanens trasé.

- Det vi gjør nå er å fortsette med totalfornyelsen videre fra der vi avsluttet i 2012, forteller prosjektleder Martin Algrøy til Jernbaneverket.

Omfanget av prosjektet skaper et totalt brudd i togtrafikken på strekningen mellom Bryn og Oslo S i tiden 6. – 20. Juli.

Alt skal vekk

Det har vært problemer med dårlige spor i Brynsbakken over lengre tid. Sporet er utslitt og det er store problemer med telehiv og dårlige grunnforhold.

Nå rives begge hovedsporene på en 1200 meter lang strekning fra St Hallvardsbru og oppover i retning Bryn.

Her skal 10 000 kubikkmeter masse under sporene fjernes og erstattes.

- Vi går ned til 1,5 meter under sporet. Der legger vi inn frostsikre plater og duk før vi bygger opp igjen med pukk som underlag for det nye sporet. 1100 billass skal fraktes ut før like mye pukk skal tilbake i traseen, forteller Martin Algrøy til Jernbaneverket.

River også bruer

To stålbruer over Alnaelva skal også rives, og erstattes av traubruer i betong. Dette vil forbedre sporkvaliteten og gir mulighet for gjennomgående sporjustering.

- De gamle bruene av stal er også i høyeste grad modne for utskiftning. Målet er at hovedbanen på den strekningen vil gå en langt bedre sporkvalitet, færre feil og enklere vedlikehold når etterslepet på strekningen tras inn. På godssporet mellom Alnabru og Loenga skal det også skiftes ut en bru på samme måte, dette gjøres utpå høsten, forteller Algrøy på jernbaneverkets nettsider.

Norsk jernbanedrift er hovedentreprenør i Brynsbakken mens Isachsen entreprenør er underentreprenør på masseskifte. BMO Entreprenør er på støping av traubruene.

Kontrakten på sommerens arbeider i Brynsbakken er på til sammen 61 millioner kroner.

Les artikkelen på jernbaneverket.no

Til toppen