Brøyter og salter for å sikre fremkommeligheten. Tallene viser at vi bruker mindre salt enn før.
Brøyter og salter for å sikre fremkommeligheten. Tallene viser at vi bruker mindre salt enn før. (Bilde: Knut Opeide)

Bruken av salt på norske veier går ned

Men Statens vegvesen vil ikke umiddelbart ta hele æren for den gunstige utviklingen.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Den aller viktigste faktoren er været, det avgjør både hvor mye og hvordan vi skal salte, sier Kai Rune Lysbakken i Vegdirektoratet.

Tiltak kan likevel ha påvirket utfallet

– Vi håper og tror at våre anstrengelser styrer utviklingen i riktig retning. Vi har jobbet for å få ned forbruket og gjort flere endringer i kontrakten med entreprenørene, blant annet i saltinstruksen med krav til dokumentasjon av salttiltak. Men det er ikke mulig å si konkret hvor stor effekt disse tiltakene har hatt, sier Lysbakken.

Han forteller at Vegvesenet har startet arbeidet med å utarbeide vinterindekser for å få et bedre grunnlag for å analysere vintermengdene bedre.

Timepris i stedet for betaling pr tonn

Kontraktene og betalingsmodellen er endret for kontrakter med oppstart høsten 2018. Entreprenørene får ikke lenger betalt pr tonn sand og salt som strøs på vegnettet, men får godtgjørelse pr time de har strødd sand eller salt.

For vinterprosessene som strøing av salt og sand og brøyting er det en kombinasjon av mengdebasert oppgjør og en fast sum.

– Vi har valgt delvis mengdebasert oppgjør for å redusere risikoen for entreprenørene med variasjoner i været og stimulere til innsats. Prinsippet om delvis mengdebasertoppgjør blir beholdt, men i stedet for godtgjøring per tonn salt vil entreprenørene få godtgjort per time. En endring av oppgjørsform til godtgjøring per time er et viktig tiltak for å kunne oppnå et mer optimalt saltforbruk, sier Lysbakken.

Ting tar tid

Han forteller at selv om det er gjort endringer i kontraktene kan det ta opptil 5-6 år før de er innført i alle kontrakter.

– Kontraktene har stort sett varighet på fem år, hvert år lyser vi ut omkring 20 prosent av dem, sier Lysbakken.

Sand og salt – ikke nødvendigvis to sider av samme sak

Rapporten viser at mens saltforbruket gikk ned sist vinter, skjøt bruken av sand i været. Men forklaringen er mer komplisert enn det kan se ut som.

– Økningen i bruken av sand har ingenting med reduksjon av salt å gjøre. Det handler mer om at det strøs mer sand på de samme veiene som vi allerede bruker sand på, sier Lysbakken.

Han forteller at i likhet med bruken av salt, har også sandbruken vakt bekymring. Det er derfor innført strengere standard for bruk av både salt og sand, i kombinasjon med endringen i oppgjørsform.

– Vi håper disse endringene gir oss større kontroll på bruken av sand og samtidig stimulerer til riktig bruk, sier han.

Til toppen