Brudd på arbeidsmiljøloven avdekket på Oslo Lufthavn

Brudd på arbeidsmiljøloven avdekket på Oslo Lufthavn

Entreprenør Kruse Smith har gjennom sin danske underleverandør CSK Stålindustri fått informasjon som omhandler konkrete brudd på arbeidsmiljøloven. - Oslo Lufthavn har bedt entreprenøren rette opp forholdet innen onsdag 21. oktober, sier kommunikasjonssjef i Oslo Lufthavn AS, Joachim Westher Andersen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kruse Smith er entreprenør for tak og fasader for «Pir Nord» i utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn. De har gjennom sin danske underleverandør CSK Stålindustri fått innsyn i et brev som er rettet fra det polske firmaet Antidotum Spolka z o.o s. Brevet beskriver brudd på arbeidsmiljøloven som skal ha foregått hos Antidotum Norge, som er underleverandør til CSK Stålindustri.

Oslo Lufthavn har startet gransking av forholdet

Da Oslo Lufthavn som byggherre ble kjent med innholdet i brevet ble det umiddelbart startet gransking av forholdet. Så langt har utbyggingsprosjektets egen LO-koordinator og utbyggingsprosjektets kvalitetsleder fått innsyn i enkelte av arbeidernes arbeidskontrakter, som viser til timepriser på 140 NOK. Dette er mindre enn fastsatt minstelønn i henhold til «Forskrift om Allmengjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge». Arbeidskontraktene viser også andre avvik på Arbeidsmiljøloven. Oslo Lufthavn har så langt ikke mottatt timelister eller lønnslipper som kan avklare forholdet nærmere.

Frist til 21. oktober

Kruse Smith med sin underleverandør erkjenner at de ikke har utøvd sin påseplikt i tilstrekkelig grad, og har fått en frist til 21. oktober med å rette opp i forholdet og etterbetale eventuell manglende betaling i tråd med «Forskrift om Allmengjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge». Dersom det skulle vise seg å være andre brudd på lover og forskrifter skal også disse rettes opp.

- Som byggherre berømmer vi Kruse Smith for å vise åpenhet om forholdet, og vi forventer at dette nå bli ryddet opp i så raskt som mulig. Arbeiderne i Antidotum Norge har ikke selv tatt kontakt med utbyggingsprosjektets LO-koordinatorer som er prosjektets varslingskanal for kritikkverdige arbeidsforhold, sier Westher Andersen.

Innleder samarbeid med Skatt øst

Utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn legger årlig ned tre til fire årsverk i ulike kontrollaktiviteter rettet mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Arbeidstilsynet er orientert om at det pågår en gransking av forholdet.

- Skulle det vise seg å være behov for å involvere Skatt Øst eller politi vil også dette bli utført, avslutter Westher Andersen.

Utbyggingsprosjektet er i ferd med å inngå en avtale med Skatt Øst om bistand til ytterligere bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen