Brevikbrua foran tidsskjema

Brevikbrua foran tidsskjema

Man hører sjelden om prosjekter som står ferdig lenge før planlagt. Nå melder Statens Vegvesen at Breviksbrua vil åpne for trafikk senest 13. juli - fire måneder foran skjema.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Uventede utfordringer

[img id="1"]

Til tross for uventede utfordringer som resulterte i utsettelser i prosjektet er de nå godt foran tidsskjema.

- Vi har hatt en gjennomgang av status for fremdriften og kan nå fortelle at vi vil slutte arbeidet i løpet av uke 28, forteller prosjektleder i Statens Vegvesen Trygve Stien i en pressemelding.

Rehabiliteringen av broen startet i Mars 2014. Før arbeidet ble satt i gang ble det vist til brudd i 42 av wiretrådene i bærekablene. Under arbeidet viste det seg at kun 15 tråder var ødelagt. likevel ble arbeidet med å legge kabler på undersiden av broen komplisert og tok to måneder lengre enn forventet. Dette har resultert i utsettelser i montering av rekkverket.

Holder budjsettet

I løpet av mai skal rekkverkene og nye lysmaster være montert på gang- og sykkelveien på broen.

- Så langt har vi også holdt oss innenfor budsjettet som har en totalramme på 69 millioner. Her er 52 millioner til det tekniske bruvedlikeholdet mens resten går til ulike trafikktiltak, avslutter Stien.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen