Brattlitunnelen er ferdig

Brattlitunnelen er ferdig

Etter «brunost-brannen» i januar 2013 har Brattlitunnelen vært gjennom omfattende reparasjoner. Fredag 13. november kl. 12 er arbeidet ferdig, og tunnelen åpnes for vanlig trafikk.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

17. januar 2013 tok et vogntog lastet med brunost fyr inne i tunnelen. Det brant kraftig i nesten fire døgn, og tunnelen fikk store skader. Blant annet gikk varmen hardt ut over fjellet i tunnelen, og før man kunne begynne å vurdere reparasjonsarbeid ble det satt i gang et omfattende sikringsarbeid med å renske løse steinmasser og sette inn bolter, for å sikre fjellet.

Tunnelen var helt stengt i drøye fire uker før den åpent for redusert trafikkavvikling i februar 2013.

Takker for tålmodigheten

– Arbeidet har tatt lengre tid enn ventet, og vi vil takke lokalbefolkningen for at de har vært tålmodige i denne perioden. Trafikkavviklingen har vært utfordrende, og vi har lagt ned mye arbeid for å ivareta sikkerheten til trafikanter og de som jobber i tunnelen, samtidig som vi skal ha fremdrift i prosjektet, sier Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Dette er gjort

Det er gjennomført et omfattende arbeid på tunnelen. På nordsiden av tunnelen var PE-skummet uskadet, men det egnet seg ikke for å sprøyte betong på. Derfor måtte alt PE-skummet i tunellen byttes ut, og til sammen dreide det seg om 5.000 kvm. som skulle monteres og brannsikres.

I tillegg ble det lagt nye drensrør og om lag 7,3 km jordledning. Det er gravd ut en lukket rørgrøft gjennom hele tunnelen hvor det er lagt 55 kilometer med trekkerør.

Tunnelreparasjonene har kostet om lag 40 millioner kroner.

Gjenstår noe elektroarbeid

Tunnelen skal også få ny lysarmatur, nye nødskap og ventilatorer. Dette oppdraget er lyst ut, og deler av arbeidet vil starte før jul. Dette arbeidet vil føre til noe redusert fremkommelighet, og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Skal oppgraderes igjen

Statens vegvesen er i ferd med å oppgradere over 50 tunneler på riksvegnettet i Nord-Norge, og rv. 827 Brattlitunnelen er en av disse tunnelene. Det ligger fortsatt noen år frem i tid før arbeidet skal starte i Brattlitunnelen, men det arbeidet som er gjort i tunnelen nå er gjort på en slik måte at det er lagt til rette for at oppgraderingen skal gå så smidig som mulig.

- Infrastrukturen er lagt til rette på en slik måte at vi forholdsvis greit skal kunne oppgradere tunnelen, når den tid kommer, forklarer Johnsen.

Til toppen