Scenario var bilbrann i tunnel, men denne gangen var det heldigvis bare en øvelse.
Scenario var bilbrann i tunnel, men denne gangen var det heldigvis bare en øvelse. (Foto: Linn Silseth)

Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste

Forrige uke ble det gjennomført øvelse i Runehamartunnelen i Rauma i Møre og Romsdal, og samferdselsministeren deltok.

  • tunnelbrann
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Scenarioet for øvelsen var bilbrann med personskade.

– Det var spennende å få se hvordan systemet virker, hvordan nødetatene kommuniserer sammen og vurderer forholdene før de starter slukking. Det er nyttig for oss i arbeidet vi gjør for å ha trygge tunneler i hele landet, fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Krever handling raskt

Hvis det skjer en ulykke i en tunnel, må vi handle raskt. Brannvesen fra hele landet får derfor opplæring i tunnelbrann i Runehamar testtunnel i Rauma. Runehamartunnelen er Statens vegvesen sin forskningstunnel og øvingssenter for tunnelbrann. Tunnelen er ettertraktet for å teste nytt sikkerhetsutstyr, og Vegdirektoratet får stadig henvendelser fra aktører som vil bruke tunnelen til å teste nye slukkemetoder, sprinkelutstyr, ventilasjon og større dieselbranner.

Brannøvelse i Runehamartunnelen 23. juni 2018 med Molde brannvesen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Runehamertunnelen er en fullverdig testtunnel og blir i dag brukt til nasjonalt fagseminar for brannmannskaper.

– Det har vi gjort siden 2010, og det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gjennomfører seminarene. Vi kjører også store brannforsøk i tunnelen, forteller sjefingeniør Harald Buvik i Statens vegvesen.

Tunnelen benyttes til forskning og utvikling

Over 50 brannvesen og 350 brannvesenpersonell har fått praktisk og faglig opplæring i ventilasjonsprinsipp, tunnelteknisk utrustning og funksjon, beredskap og innsats, VTS og varsling, selvbergingsprinsipp og scenario med ulike tunnelbranner i tunnelen. Det er et viktig tiltak for å øke tunnelsikkerheten. I tillegg brukes tunnelen til forskning og utvikling. Flere store aktører, både nasjonale og utenlandske, bruker tunnelen til å teste nytt utstyr og nye løsninger.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok på brannøvelsen i Runehamar testtunnel. Til venstre for ministeren står Harald Buvik fra Statens vegvesen. Foto: Håvard Austvik

– Det er store muligheter for hvordan vi kan bruke tunnelen framover i kursing i tunnelbrann og forsknings- og utviklingsarbeid. Det er framtidsrettet av etaten å ha et slikt forsøksområde. Vi ser også på muligheten for å tilby kurs til flere aktører, som for eksempel tungbilsjåfører, avslutter Harald Buvik.

Det er Vegdirektoratet som har faglig ansvar for Runehamartunnelen, mens Region midt koordinerer aktivitetene i tunnelen og har det daglige ansvaret for tunnelen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen