Borettslag vil trenge ladehjelp

Borettslag vil trenge ladehjelp

Norge har passert 50.000 elbiler, og tallet øker. Det får følger for boliger og borettslag som må forsyne bilene med ladepunkter. Ikke la ladeangsten ta overhånd, er rådet fra Hafslund.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Denne saken ble først publisert på Bellona.no 7.juni.

Norge ligger i front innen elektrisk transport. Vi har over 50 000 el-biler og verdens første batteridrevne ferge. Desto flere transportmidler som går på strøm, jo bedre må infrastrukturen for lading bli. Her er byggsektoren en viktig brikke.

Å skaffe ladeløsninger i borettslag og yrkesbygg en viktig oppgave både for kommuner, borettslag, utbyggere, myndigheter og energi- og nettselskaper. Derfor samlet Bellona representanter fra samtlige sektorer til en god diskusjon om virkemidler for ladeinfrastruktur i bygg.

– Gode ladeløsninger hjemme hos folk er avgjørende for at folk skal velge el-bil. Utfordringen er størst i gamle borettslag som rett og slett ikke er planlagt for elbillading, sier Bellonas energirådgiver Lene Hodge.

Ikke nok ladepunkter

Hun får støtte av Norsk Elbilforening, som sier at etableringen av ladepunkter ikke holder tritt med elbil-salget her til lands.

– Norge har 6.480 ladepunkt. Av disse er bare 190 i borettslag og sameier. Barrierene er både usikkerhet rundt kostnad, nettbelastning og beslutningsprosessene i styrene, sier Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

I vinter har Bellona engasjert seg i en sak i Trondheim hvor to kvinner ble nektet å lade elbilene sine hjemme i borettslaget, selv om de tilbød seg å betale for ladepunktene selv. Adresseavisen skrev om saken, og for kort tid siden ble det klart at borettslaget har snudd.

– Cirka 80 personer møtte opp på generalforsamling, og alle var positive til elbil-lading i borettslaget, forteller elbileier Tonje Edvardsen til Adresseavisen.

Oslo gir pengestøtte

I Oslo kan borettslag få økonomisk støtte fra kommunen til installering av ladestasjoner i borettslag. Også Trondheim kommune vurderer en slik støtteordning.

Sture Portvik som leder el-bilsatsningen for Oslo kommune melder om stor pågang. Oslo kommune er per i dag landets største eier av ladestasjoner, med 728 offentlige stasjoner. I tillegg skal Oslo etablere 200 nye ladeplasser pr. år.

– Disse vil plasseres der de er godt synlige, for å synliggjøre tilbudet og mulighetene, sier Portvik.

Ingen problemer til nå

Hafslund Nett har 22.000 el-biler i sitt område. Morten Schau i Hafslund sier at dette så langt ikke skapt noen nevneverdige utfordringer for nettet.

– Ikke la ladeangsten ta overhånd. Dersom 90 prosent av personbilene går på strøm i 2050, vil disse kreve om lag 10,5 TWh. Til sammenligning er den norske årsproduksjonen på mellom 130 og 140 TWh, sier Schau.

[img id="1"]

Bellona-rådgiver Lene Hodge (bildet) tror likevel at man vil måtte styre effektforbruket for hvert enkelte bygg når stadig flere elbiler kobler seg på. Kjetil Hulbach fra Schneider Electric viste flere smarte systemer som kan bidra til jevne ut effektbehovet.

Videre vektla både Roar Øglænd fra Norwegian Property og Terje Moi Nilsen fra Lyse Smart AS at nøkkelen til god ladeinfrastruktur ligger i smarte bygg og smarte ladeløsninger. Ved å se byggets energibruk og behov for lading i sammenheng kan man aktivt styre forbruket og redusere belastningen på nettet.

- Bør være Enovas jobb

Under møtet kom det fram at Norge mangler et helhetlig virkemiddelapparat for ladeinfrastruktur i bygg. Bellona mener at Enova er et naturlig sted å begynne, ettersom de tok over Transnovas oppgaver i 2015. Bellona foreslår at Enova tar tre enkle grep for borettslag og næringsbygg:

  • Støtte til ladepunkt: Ladepunkt i borettslag bør støttes som et eget energitiltak. Det er få kommuner som støtter dette i dag, og Bellona mener at nasjonale virkemidler vil være best egnet, for eksempel gjennom Enovatilskuddet.
  • Utvid karleggingstøtten til større bygg: Enovas kartleggingsstøtte til borettslag og næringsbygg bør også omfatte ladepunkt. I dag er støtten begrenset til å kartlegge Enøk-tiltak og omlegging til nye varmeløsninger. Dette vil kunne gi borettslag mer informasjon og veiledning om ladeløsninger, gjerne i tilknytning til andre energitiltak. Dette vil være nyttig både for nåværende og fremtidige beboere med elbil.
  • Støtt ladepunkt i eksisterende bygg: Per i dag er det 26 forhåndsdefinerte tiltak for eksisterende bygg som kan få støtte av Enova. Ved å inkludere spesifikasjoner til ladepunkt, kan Enova virkelig få frem de smarte ladeløsninger i borettslag og næringsbygg. Borettslag som søker på dette programmet ønsker ofte å gjøre en helhetlig energioppgradering – med andre ord et perfekt tidspunkt for å se på nødvendige løsninger for lading.

– Enova bør også premiere smarte system mellom bygget og el-bilen, som vil komme bygget, bruker og strømnettet til gode, sier Bellona-rådgiver Lene Hodge.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Bellona.no.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen