Bompengeavtalen signert med Sørvest Bompengeselskap AS. F.v. styrets nestleder, Ola Olsbu, styrets leder, Paul M. Nilsen, administrerende direktør, Trond Juvik, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Bompengeavtalen signert med Sørvest Bompengeselskap AS. F.v. styrets nestleder, Ola Olsbu, styrets leder, Paul M. Nilsen, administrerende direktør, Trond Juvik, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Frøydis Tornøe / SD)

Bompengeavtale signert

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har undertegnet en ny bompengeavtale med Sørvest Bomvegselskap AS som med dette blir det regionale bompengeselskapet for fem fylkeskommuner på Sør- og Vestlandet.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sørvest bomvegselskap AS blir det fjerde regionale bompengeselskapet som er etablert i tråd med regjeringens bompengereform.

Fra Sørvest Bomvegselskap AS undertegnet styreleder Paul M. Nilsen og styrets nestleder Ola Olsbu avtalen. Samferdselsministeren undertegnet på vegne av staten.

Bompengereformen

Sørvest Bompengeselskap AS eies av fylkeskommunene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Regjeringen ønsker å øke den statlige andelen i finansiering av veiprosjekt og samtidig kutte kostnader i drift av bompengeinnkreving. Det kommer nå på plass fem regionale bompengeselskap som erstatter det store antallet man har hatt til nå. Bompengereformen vil bety enklere administrasjon og sparte kostnader.

- Formålet med bompengereformen er å sikre at en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving, og å sikre at bompenger kun brukes til det de skal, sier Solvik-Olsen.

Til toppen