Bøkfjordbrua montert - se ingeniørkunsten!

Bøkfjordbrua montert - se ingeniørkunsten!

Den 120 meter lange stålbuen er på plass på brufestene ved Bøkfjorden i Sør-Varanger. Dermed får Sør-Varanger og E105 mot Russland sitt nye landemerke. I denne filmen kan du se monteringen med egne øyne.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I helga ble den 120 meter lange stålbuen løftet på plass på brufestene ved Bøkfjorden i Sør-Varanger. Dermed har Sør-Varanger og E105 mot Russland fått sitt nye landemerke.

Brua åpnes for trafikk i september.

Transportert fra Tyskland

Brudelene er satt sammen i havnebyen Wilhelmshaven til en ferdig bue, og 28. april startet slepet nordover. På grunn av værforholdene måtte slepebåten «MTS Vanquish» søke ly på innsiden av Lofoten noen dager, og transporten håndtert kuling og bølger på ferden langs Norskekysten.

Mandag morgen kunne lekteren med den gigantiske stålbuen legges til havn i Kirkenes. Her ble montasjestålet fjernet og buen klargjort for transport inn Bøkfjorden.

Løftet på plass med hjelp av SPMT og tidevannet

Buen ble løftet på plass på brufestene lørdag. Det skjedde ved hjelp av en såkalt SPMT, som er store hjulsett som kan kjøre og rotere buen på lekteren. Tidevannet hjalp også til med å få brua på plass.

Prosessen med å plassere brua ble gjort i to faser, begge ved flo sjø. Første fase var inntransport til anleggsområde og fortøyning av lekter i riktig posisjon.

I den siste fasen ble brua vridd rundt på lektene og plassert på betongen. Operasjonen var beregnet til mellom 14 og 16 timer.

Ferdigstillelse av selve brudelen gjøres ved at det støpes et betongdekke, og når dette er ferdig vil de siste transportsikringene kunne fjernes fra selve brua.

Større oppgradering

Stålbuen på 120 meter utgjør hovedspennet på Bøkfjordbrua, som blir totalt 284 meter.

Bøkfjordbrua er en del av oppgraderingen av E105 mellom E6 ved Hesseng til den russiske grensa på Storskog. Totalt omfatter oppgraderingen en strekning på 10 kilometer, inkludert en 690 meter lang tunnel gjennom Trifonhøgda.

Totalkostnaden for hele vegprosjektet er 875 millioner kroner.

E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland og er en viktig grensekryssende korridor i Barentsregionen. Vegen utbedres også på russisk side.

Under kan du se video fra slepet av den svære stålbuen.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen