Bodø stasjon fredet

Bodø stasjon fredet

Tirsdag 28.juni ble stasjonsbygningen i Bodø fredet. Bygningen ble offisielt åpnet i 1963 og er tegnet av arkitekt Arvid Sundby ved NSBs arkitektkontor.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Både riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Geir Helgesen var til stede da fredningen ble markert på Bodø stasjon 28.juni. Det var Nordland fylkeskommune som tok initiativ til fredningen da de i 2010 foretok et midlertidig vern.

Fredningen omfatter stasjonsbygningen, godshuset og godshallen, samt et område rundt bygningene for å bevare stasjonsbygningenes funksjonelle sammenheng med jernbanetraseen og virkning i miljøet som stasjonsområde, heter det i fredningsvedtaket.

Formålet med fredningen er å bevare Bodø Jernbanestasjon som et bygningshistorisk eksempel på den nasjonale utbyggingen av landets transport- og kommunikasjonsnettverk. Fredningen vil sikre en bygning som er et ruvende symbol på 1960-tallets samferdselsutvikling både nasjonalt og regionalt.

I tillegg innehar Bodø Jernbanestasjon arkitektoniske kvaliteter som det er viktig å bevare. Historisk har det blitt lagt stor vekt på norske jernbanestasjoners utforming og arkitektur. Med stasjonsbygningen og klokketårnet fikk Bodø Jernbanestasjon en monumental karakter, med trekk fra både klassisistisk arkitektur og etterkrigstidens gjenreisningsarkitektur, heter det.

Bodø stasjon eies av ROM eiendom.

Til toppen