Bodø havn dømt for ulovlig prising

Bodø havn dømt for ulovlig prising

Bodø havn har over flere år krevd inn millionbeløp fra Hurtigruten ulovlig, og er av Salten tingrett dømt til å betale over 3 millioner kroner tilbake til Hurtigruten.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dommen i den omfattende Bodø-saken kommer i forlengelse av at Hurtigruten vant en lignende sak mot Stranda hamnevesen i Høyesterett i fjor sommer. Høyesteretts dom i Stranda-saken ble avvist av de øvrige 34 hurtigrutehavnene som unik, og derfor ikke relevant for dem. Dermed måtte Hurtigruten også føre Bodø-saken for retten.

- Hurtigruten har tatt initiativ til en opprydding i en omfattende feiltolking av ny havnelov. Loven, som skulle gi rimeligere havnetjenester, har ført til at brukerne heller får urimelig høye regninger. Dette er en viktig seier for alle havnebrukerne, selv om det i dommen også slås fast at Hurtigruten spesielt er grovt forskjellsbehandlet og overfakturert, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

I dommen pekes det på hvordan Bodø Havn krever 48 timers kaileie hver eneste dag av Hurtigruten, som bare bruker kaien i litt over fire timer. Havnen krever også såkalt «ISPS-gebyr» av Hurtigruten, selv om dette er betaling for en tjeneste selskapet ikke kjøper.

[factbox id="1"]

Retten mener Bodø havn har utøvd myndighetsmisbruk og kjenner gebyrileggelsen av dobbelt kaivederlag og ISPS som ugyldig. Ifølge Salten tingrett er prisene og vilkårene i Bodø usaklige, vilkårlige og rammer Hurtigruten på en urimelig måte.

Hurtigruten er gjennom statsavtalen om kjøp av tjenester langs Kystruten forpliktet til å anløpe havnene, som dermed er i en monopolsituasjon. Dette har Bodø utnyttet, og krevd 48 timers leie i døgnet av Hurtigruten, mens de har gitt betydelige rabatter til internasjonale cruiserederier og andre havnebrukere.

Salten tingrett gir Hurtigruten medhold i de fleste punkt i den omfattende saken, og dømmer Bodø Havn til å betale tilbake 3,18 millioner kroner i ulovlig innkrevde vederlag fra selskapet. Hurtigruten mener dommen må medføre en løsning på den langvarige striden:

- Vi anløper 34 havner daglig. Vi bidrar til å skape liv og aktivitet langs hele Kystruten, ikke minst i anløpsstedene. Da er det viktig å ha et godt samarbeid med havnene. Vi håper nå at de aktuelle havnene snarest tar initiativ til at prisene justeres til et lovlig, rimelig nivå. Gode forhandlingsløsninger er det beste for oss, havnene og kystsamfunnene, sier Skjeldam.

Hurtigruten har opplevd en dramatisk økning i havnekostnadene etter den nye havneloven ble vedtatt. I 2015 ble selskapet fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 45 prosent siden 2009.

Bodø Havn har ifølge dommen samarbeidet med andre havner gjennom Norsk Havneforening, i noen tilfeller «svært nær et brudd» på konkurranselovens regler om ulovlig prissamarbeid, men har valgt å ikke dømme Bodø Havn på dette punkt. Hurtigruten mener Norsk Havneforening aktivt har motarbeidet selskapets muligheter til bringe prisene ned på et lovlig rimelig nivå. Havnenes opptreden har blant annet fått NHO Sjøfart til å klage Norsk Havneforening inn for Konkurransetilsynet.

- Vi mener dette samarbeidet er kritikkverdig, og leser også dette av dommen. Vi mener Konkurransetilsynet nå må gi saken høyere prioritet, sier Skjeldam.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen