BKK med et stort lærling-apparat

BKK med et stort lærling-apparat

Kraftselskapet BKK har etablert et stort lærling-apparat for å dekket behovet for fagarbeidere i årene som kommer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser behovet fremover for fagarbeidere og at vi har et ansvar for å utdanne disse fagarbeiderne. I hovedsak er det svært få som utdanner den typen montører som vi trenger, så det må vi på mange måter stå for selv. Vi har valgt å satse stort da vi har en todelt utfordring. Vi må få frem ­morgendagens fagarbeider og i tillegg avhjelpe mangelen på lærlingplasser i fylket, forteller Birgitte Svanevik, seksjonssjef i BKK Nett.

Det er stor interesse for å bli energi­montørlærling i BKK. Før fristens utløp for 2016-kullet har BKK fått inn 142 søkere på tolv plasser.

Flere blir i BKK

Mange av lærlingene blir også ansatt i BKK etter læreperioden. Svanevik anslår at det dreier seg om rundt 60–70 prosent av ­lærlingene.

En av dem som har gått læretiden og nå fått jobb i selskapet, er 29 år gamle Abul Al-Mamuri. Han er strålende fornøyd med sitt endelige valg og anbefaler BKK på det sterkeste både som lærlingbedrift og som arbeidsgiver.

Abul avla og besto fagrøve i februar 2016 og fikk like etter tilbud om jobb som energi­montør. Det var imidlertid ganske sent at han ble klar over mulighetene til nettopp dette yrkesvalget. Han var veldig usikker på hva han ville bli, og valgte derfor allmennfag på videregående som de fleste av vennene. Deretter hadde han noen år med design og håndverk og noen deltidsjobber. Først da han var 25, begynte han på elektrolinjen, men da med tanke på å bli elektriker.

Trodde BKK leverte internett

– Det var kjæresten min som oppfordret meg til det. Jeg måtte bruke litt tid på å overtale meg selv til å begynne på skolen igjen og da sammen med de på 16 år. Men jeg har ikke angret siden den gangen. Men planen var å starte som elektriker. Jeg visste jo ikke hva energimontørfaget var. Hadde ikke peiling. Jeg trodde BKK bare leverte internett, og ante ikke at de hadde noe med strøm å gjøre, forklarer Abul.

Det var først helt mot slutten av skoletiden, rett før de skulle søke læreplass, at han ble kjent med BKK da de introduserte seg på skolen. Da ble det helt klart for ham at dette var veien å gå.

– De reiser stolper, de kobler til nett­stasjoner, de bygger strømnettet i Norge. Det hørtes jo mye mer interessant ut enn bare å koble stikkontakter. Jeg sendte en søknad, kom inn til intervju og fikk lærlingeplass. Jeg har ikke angret en dag på valget. Det er det beste stedet jeg har jobbet, forteller Abul.

Abdul tror nok han hadde fattet interesse for energimontørfaget tidligere dersom han hadde fått faget introdusert tidligere. Birgitte Svanevik bekrefter at faget nok kanskje er litt usynlig i dagens utdanningssystem. Derfor jobber de desto hardere med å synliggjøre BKK på skolene.

60 veiledere

Lærlingene er plassert rundt i hele BKK-området. BKK har et stort apparat med 60 veiledere som står parat til å ta seg av lærlingene når de kommer inn. BKK har til enhver tid rundt 50 lærlinger. Det krever struktur. Det har vist seg å gi gode resultater, og også Abul skryter uhemmet av lærlingordningen.

Det hele starter med at de nye lærlingene har et fire ukers opphold ved hovedkontoret på Kokstad sammen med dedikerte personer som kun jobber med lærlingløpet. De får i starten både teori og praktisk trening. Etter det rullerer de i tre måneder i ulike fagfelt og med ulike montører. Hver tredje måned skifter de igjen. I tillegg er de inne en uke en gang i halvåret for trening.

– Første dagen var helt fantastisk. Først ble alle lærlingene kjent, og så ble vi orientert litt om lærlingfaget og strukturen fremover, forteller Abul.

Han begynte samtidig med en endring i struktur i selskapet da mye ble lagt om til elektronisk rapportering. Det passer Abul bra at rapporter og skjemaer sendes inn elektronisk i stedet for på papir.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen