BKK med et stort lærling-apparat

BKK med et stort lærling-apparat

Kraftselskapet BKK har etablert et stort lærling-apparat for å dekket behovet for fagarbeidere i årene som kommer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser behovet fremover for fagarbeidere og at vi har et ansvar for å utdanne disse fagarbeiderne. I hovedsak er det svært få som utdanner den typen montører som vi trenger, så det må vi på mange måter stå for selv. Vi har valgt å satse stort da vi har en todelt utfordring. Vi må få frem ­morgendagens fagarbeider og i tillegg avhjelpe mangelen på lærlingplasser i fylket, forteller Birgitte Svanevik, seksjonssjef i BKK Nett.

Det er stor interesse for å bli energi­montørlærling i BKK. Før fristens utløp for 2016-kullet har BKK fått inn 142 søkere på tolv plasser.

Flere blir i BKK

Mange av lærlingene blir også ansatt i BKK etter læreperioden. Svanevik anslår at det dreier seg om rundt 60–70 prosent av ­lærlingene.

En av dem som har gått læretiden og nå fått jobb i selskapet, er 29 år gamle Abul Al-Mamuri. Han er strålende fornøyd med sitt endelige valg og anbefaler BKK på det sterkeste både som lærlingbedrift og som arbeidsgiver.

Abul avla og besto fagrøve i februar 2016 og fikk like etter tilbud om jobb som energi­montør. Det var imidlertid ganske sent at han ble klar over mulighetene til nettopp dette yrkesvalget. Han var veldig usikker på hva han ville bli, og valgte derfor allmennfag på videregående som de fleste av vennene. Deretter hadde han noen år med design og håndverk og noen deltidsjobber. Først da han var 25, begynte han på elektrolinjen, men da med tanke på å bli elektriker.

Trodde BKK leverte internett

– Det var kjæresten min som oppfordret meg til det. Jeg måtte bruke litt tid på å overtale meg selv til å begynne på skolen igjen og da sammen med de på 16 år. Men jeg har ikke angret siden den gangen. Men planen var å starte som elektriker. Jeg visste jo ikke hva energimontørfaget var. Hadde ikke peiling. Jeg trodde BKK bare leverte internett, og ante ikke at de hadde noe med strøm å gjøre, forklarer Abul.

Det var først helt mot slutten av skoletiden, rett før de skulle søke læreplass, at han ble kjent med BKK da de introduserte seg på skolen. Da ble det helt klart for ham at dette var veien å gå.

– De reiser stolper, de kobler til nett­stasjoner, de bygger strømnettet i Norge. Det hørtes jo mye mer interessant ut enn bare å koble stikkontakter. Jeg sendte en søknad, kom inn til intervju og fikk lærlingeplass. Jeg har ikke angret en dag på valget. Det er det beste stedet jeg har jobbet, forteller Abul.

Abdul tror nok han hadde fattet interesse for energimontørfaget tidligere dersom han hadde fått faget introdusert tidligere. Birgitte Svanevik bekrefter at faget nok kanskje er litt usynlig i dagens utdanningssystem. Derfor jobber de desto hardere med å synliggjøre BKK på skolene.

60 veiledere

Lærlingene er plassert rundt i hele BKK-området. BKK har et stort apparat med 60 veiledere som står parat til å ta seg av lærlingene når de kommer inn. BKK har til enhver tid rundt 50 lærlinger. Det krever struktur. Det har vist seg å gi gode resultater, og også Abul skryter uhemmet av lærlingordningen.

Det hele starter med at de nye lærlingene har et fire ukers opphold ved hovedkontoret på Kokstad sammen med dedikerte personer som kun jobber med lærlingløpet. De får i starten både teori og praktisk trening. Etter det rullerer de i tre måneder i ulike fagfelt og med ulike montører. Hver tredje måned skifter de igjen. I tillegg er de inne en uke en gang i halvåret for trening.

– Første dagen var helt fantastisk. Først ble alle lærlingene kjent, og så ble vi orientert litt om lærlingfaget og strukturen fremover, forteller Abul.

Han begynte samtidig med en endring i struktur i selskapet da mye ble lagt om til elektronisk rapportering. Det passer Abul bra at rapporter og skjemaer sendes inn elektronisk i stedet for på papir.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen