Bjørgatunnelen blir sikrere og lysere

Bjørgatunnelen blir sikrere og lysere

Neste vår åpner Bjørgatunnelen i ny – og sikrere – versjon. I mellomtiden må du kjøre rundt via Skøelvdalen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er 33 år siden Bjørgatunnelen på fylkesveg 211 i Sørreisa kommune åpnet, og tunnelen trenger bedre sikkerhetsutstyr, lys og et stabilt dekke. Mandag 14. august starter Statens vegvesen jobben, på vegne av Troms fylkeskommune, og forventer å være ferdig med jobben i mars 2018.

- Bjørgatunnelen blir i praksis helt ny når vi er ferdig med den. Sikkerheten blir bedre når vi får på plass bedre overvåking, nødtelefoner og brannslukkingsapparat. I tillegg blir kjøreopplevelsen bedre i en lysere tunnel med helt nytt dekke i vegbanen, sier byggeleder Bjørn Lauransen i Statens vegvesen.

Omkjøring

Mens Statens vegvesen forbedrer sikkerheten i Bjørgatunnelen må trafikantene bruke den alternative ruta på fylkesveg 84. Denne omkjøringa er sju kilometer lengre og gir om lag fem minutter lengre kjøretid mellom Brøstadbotn og Sørreisa.

- Noen får lengre omkjøring enn dette også, fordi de bor i nærheten av Bjørgatunnelen og først må kjøre et stykke før de starter på omkjøringsvegen. Vi har stor forståelse for ulempene arbeidet vårt gir både skoleelever og pendlere i høst og vinter, og er glade for at lokalbefolkningen ser at dette er et nødvendig prosjekt - og derfor helt sikkert har den tålmodigheten vi må be om i et slikt prosjekt, sier Lauransen.

[factbox id="1"]

Troms fylkestrafikk har tilpasset sine bussruter og holdeplasser, slik at bussen henter passasjerer langs hele vegen inntil tunnelen på begge sider. Dermed kan befolkningen langs fylkesveg 211 fortsatt bruke bussen, men også denne vil bruke lengre tid på grunn av omkjøringen.

Må stenge helt

For å legge ned kabler til de nye lysene og sikkerhetsutstyret, må hele kjørebanen i Bjørgatunnelen graves opp. I tillegg har undersøkelser vist at dreneringen under kjørebanen er så dårlig at den må byttes ut.

- Vi må grave oss helt ned til berget for å gjøre den nye vegen i tunnelen så stabil som vi ønsker, og da kan vi dessverre ikke holde tunnelen delvis åpen mens vi jobber, sier Lauransen.

Landsomfattende prosjekt

Til sammen bedrer Statens vegvesen sikkerheten i flere hundre norske tunneler i løpet av de neste årene. Dette er i tråd med de siste EU-direktivene. Opprustingen av Bjørgatunnelen er en del av Troms fylkeskommunes plan for å få tunnelene på fylkesvegnettet på linje med kravene EU setter for tunnelsikkerhet. Et par år tilbake ble første del av jobben gjort, med å sikre fjellet og gjøre tunnelen vann- og frostsikker. Arbeidet i Bjørgatunnelen i denne runden har en prislapp på om lag 25 millioner kroner, og det er entreprenøren Abot som skal gjøre arbeidet i tunnelen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen