BIM for samferdselprosjekter

BIM for samferdselprosjekter

BIM-verktøy har lenge vært utbredt innen byggenæringen. Økt satsning på utbygging av infrastruktur krever nå at også samferdselsprosjektering evner å utnytte effektivitetsøkningen BIM tilbyr.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Adi Hadzic jobber til daglig som teknisk seniorkonsulent hos EDR & Medeso. Jobben innebærer å finne innovative løsninger med BIM-verktøy for å effektivisere prosjektering og bygging av infrastruktur. Vi tok en prat med Hadzic for å høre om hans erfaringer og visjoner for BIM-verktøy innen armering og betong.

Tung bakgrunn innen BIM

[factbox id="1"]

- Jeg jobber med konstruksjon og detaljering for infrastruktur-prosjekter. Jeg jobber også som rådgiver for kunder som bruker Tekla Structures i samferdselsprosjekter. Tidligere har jeg jobbet for en armeringsleverandør i Sverige som bruker BIM-verktøy, innleder Hadzic.

- Amering innen BIM er min store interesse og spesialiseringsområde. Mange er ikke klar over hvor mye man kan gjøre med armering og BIM i dag. Derfor har jeg startet en blogg om armering og BIM for å dele min kunnskap og erfaringer, sier han.

- Jeg har vært direkte involvert i Vinstra Sjoa prosjektet hvor jeg jobbet som konsulent ute hos kunden. Jeg jobber ofte med tekniske utfordringer og hvordan de skal løses, uten at jeg kjenner til hvilket prosjekt arbeidet inngår i, sier Hadzic.

Utfordringer med ulike systemer

Byggebransjen har kommet langt med integrasjon av ulike fag i BIM-modeller. Hvilke utfordringer byr det på å jobbe med infrastrukturprosjekter?
- På detaljnivå er utfordringene forbundet med å generere komplekse geometriske former og armere disse på en effektiv måte. På et mer overordnet nivå er det en del problemer knyttet til forskjellige systemer innen infrastruktur som ikke snakker sammen, sier han.

- Innen byggenæringen har man kommet veldig langt når det gjelder utveksling av ulike formater mellom plattformer, samtidig brukes slike BIM-modeller til produksjon. Det finnes leverandører av armering som tilbyr løsninger for bestilling av armering direkte fra BIM-modellen. Det produseres ikke bøyelister på papir og feilmarginene blir veldig små, forteller Hadzic.

Felles løsninger

- Det går også an å få ut stikningsdata fra BIM-modellen som kan overføres direkte til en totalstasjon. Data kan leses tilbake til BIM-modellen for å kontrollere at punktene er plassert på riktig plass, sier han.

- Når det gjelder kommunikasjon mellom ulike parter i et prosjekt så bruker vi mange av standardformatene som BIM collaboration format (BCF). Mange av løsningene som brukes i byggenæringen kan overføres til samferdselsprosjekter, sier han.

Automatisering i BIM

BIM-verktøy har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Ny funksjonalitet og samhandling i skyen er eksempler på dette.

- BIM-verktøy kommer til å bli smartere og få høyere grad av automatisering. Ser man på produsenter av prefabrikerte produkter så produseres mange direkte fra BIM-modellen. Jeg tror at dette kommer til å spre seg til andre bransjer som samferdsel. Vi vil også få systemer som kommuniserer bedre sammen ved hjelp av felles utvekslingsformat, avslutter Hadzic.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen