BIM for samferdselprosjekter

BIM for samferdselprosjekter

BIM-verktøy har lenge vært utbredt innen byggenæringen. Økt satsning på utbygging av infrastruktur krever nå at også samferdselsprosjektering evner å utnytte effektivitetsøkningen BIM tilbyr.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Adi Hadzic jobber til daglig som teknisk seniorkonsulent hos EDR & Medeso. Jobben innebærer å finne innovative løsninger med BIM-verktøy for å effektivisere prosjektering og bygging av infrastruktur. Vi tok en prat med Hadzic for å høre om hans erfaringer og visjoner for BIM-verktøy innen armering og betong.

Tung bakgrunn innen BIM

[factbox id="1"]

- Jeg jobber med konstruksjon og detaljering for infrastruktur-prosjekter. Jeg jobber også som rådgiver for kunder som bruker Tekla Structures i samferdselsprosjekter. Tidligere har jeg jobbet for en armeringsleverandør i Sverige som bruker BIM-verktøy, innleder Hadzic.

- Amering innen BIM er min store interesse og spesialiseringsområde. Mange er ikke klar over hvor mye man kan gjøre med armering og BIM i dag. Derfor har jeg startet en blogg om armering og BIM for å dele min kunnskap og erfaringer, sier han.

- Jeg har vært direkte involvert i Vinstra Sjoa prosjektet hvor jeg jobbet som konsulent ute hos kunden. Jeg jobber ofte med tekniske utfordringer og hvordan de skal løses, uten at jeg kjenner til hvilket prosjekt arbeidet inngår i, sier Hadzic.

Utfordringer med ulike systemer

Byggebransjen har kommet langt med integrasjon av ulike fag i BIM-modeller. Hvilke utfordringer byr det på å jobbe med infrastrukturprosjekter?
- På detaljnivå er utfordringene forbundet med å generere komplekse geometriske former og armere disse på en effektiv måte. På et mer overordnet nivå er det en del problemer knyttet til forskjellige systemer innen infrastruktur som ikke snakker sammen, sier han.

- Innen byggenæringen har man kommet veldig langt når det gjelder utveksling av ulike formater mellom plattformer, samtidig brukes slike BIM-modeller til produksjon. Det finnes leverandører av armering som tilbyr løsninger for bestilling av armering direkte fra BIM-modellen. Det produseres ikke bøyelister på papir og feilmarginene blir veldig små, forteller Hadzic.

Felles løsninger

- Det går også an å få ut stikningsdata fra BIM-modellen som kan overføres direkte til en totalstasjon. Data kan leses tilbake til BIM-modellen for å kontrollere at punktene er plassert på riktig plass, sier han.

- Når det gjelder kommunikasjon mellom ulike parter i et prosjekt så bruker vi mange av standardformatene som BIM collaboration format (BCF). Mange av løsningene som brukes i byggenæringen kan overføres til samferdselsprosjekter, sier han.

Automatisering i BIM

BIM-verktøy har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Ny funksjonalitet og samhandling i skyen er eksempler på dette.

- BIM-verktøy kommer til å bli smartere og få høyere grad av automatisering. Ser man på produsenter av prefabrikerte produkter så produseres mange direkte fra BIM-modellen. Jeg tror at dette kommer til å spre seg til andre bransjer som samferdsel. Vi vil også få systemer som kommuniserer bedre sammen ved hjelp av felles utvekslingsformat, avslutter Hadzic.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen