Bilfritt sentrum – den enes frihet er den andres ufrihet

Bilfritt sentrum – den enes frihet er den andres ufrihet

De Grønne gikk mest frem i kommunevalget og fikk totalt 4,2 prosent av alle stemmene. På landsbasis gikk partiet frem 3,4 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. I Oslo gikk de frem hele 5,7 prosentpoeng. Partiet fikk stor oppmerksomhet i media da de presenterte planer for å innføre et bilfritt sentrum i Oslo.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Reaksjonene til nå har generelt vært positive. Kritikken fra opposisjonen har i stor grad vært overilt og basert på misforståelser. Jeg synes både aviser og andre har gjort en god jobb med å undersøke hvordan denne type løsninger er blitt gjennomført i andre byer. Det er motiverende å se at 54 prosent var positive til et bilfritt sentrum i en undersøkelse gjennomført for Aftenposten, innleder Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne i Oslo.

Logisk videreføring av byutviklingen

Trædal mener forslaget er en logisk videreføring av en politikk som er ført over flere år.

– Det er verdt å merke seg at Arbeidspartiet har hatt dette på programmet siden 1998. Forslaget er en blanding av at tiden er moden for å få bilen ut av sentrum og at vi har vært vellykket i å vise en positiv visjon for byutviklingen i Oslo. Dette har vært en takknemlig sak å fronte, sier han.

Kollektivtilbudet oppleves for mange som overbelastet. Trædal mener reduksjon av biltrafikken er en forutsetning for økt kapasitet i kollektivtilbudet.

– Grunnen til at vi gjør dette, er nettopp for å bedre kollektivtilbudet. Både Jernbaneverket, Ruter og Vegvesenet har påpekt at man må man redusere biltrafikken i byen for å tilrettelegge for syklende, gående og kollektivtrafikk, sier han og viser til konseptvalgutredningen KVU Oslo-Navet.

Skal bygge sykkelveier

De Grønne foreslår at utbygging av ny t-banetunnel må på plass raskest mulig. Det neste året er det utbygging av sykkelveier og styrking av eksisterende kollektivtilbud som er satsningsområder for partiet.

– Det er flere tiltak på trappene. Det aller viktigste på sikt er ny sentrumstunnel for t-banen. Vi ønsker også å styrke busstilbudet og antallet avganger på t-banen. I dag er det bare 7 prosent av de som handler eller jobber i Oslo sentrum som bruker bil. Selv med høy kapasitetsbelastning på innfartsårene er det et mindretall som bruker bil til sentrum, sier han.

– Med den planlagte utbyggingen av sykkelveier, vil syklister endelig få god tilgang til sentrum. Vi har også foreslått momsfritak for el-sykler som gjør at flere kan sykle inn til sentrum. Det er et bra tiltak for å gjøre det lettere å bytte ut bil med sykkel.

Veldig få beboere med bil i sentrum

Det bor litt over 1000 mennesker innenfor Ring 1 og bare 100 av disse har bil. Det vil si at majoriteten av befolkningen i sentrum greier seg uten bil.

– Det er ca. 93 prosent av de reisende som bruker kollektivtrafikk, sykkel eller andre miljøvennlige måter å komme seg inn til sentrum. Det er derfor ingen stor logistisk utfordring å gjennomføre dette. Det er naturligvis flere praktiske forhold som må ordnes, blant annet hvordan man organiserer gatenettet. I følge studier som er gjort av bilfrie sentrum, viser det at det vil bidra til økt tilstrømning til sentrum. Det er derfor viktig å øke kollektivkapasiteten for å ta høyde for at flere vil benytte seg av et bilfritt sentrum, sier Trædal.

– Dette er først og fremst tiltak for å øke tilgjengeligheten og trivsel i sentrum. I tillegg vil tiltakene redusere lokal forurensning. Vi vil slippe til kollektivtrafikken og gjøre det lettere å ferdes både på sykkel og til fots. Elbiler tar like mye plass som andre biler og vi ønsker derfor heller ikke disse i sentrum, sier han.

Den enes frihet er den andres ufrihet

Er dere ikke redde for å bli oppfattet som et forbudsparti?

– Dette er en retorikk som er interessant. I byer spesielt og i samfunnet generelt vil som regel den enes frihet føre til den andres ufrihet. Bilistenes frihet til å kjøre i sentrum innskrenker astmatikeres frihet til å puste ren luft, og syklistenes frihet til å sykle trygt i samme gate. Alle tiltak vi går inn for er en omdisponering av areal som gir større frihet til noen og mindre til andre. Vi gir mer frihet til syklende og gående på bekostning av friheten til bilistene. Friheten til å kjøre bil påfører andre både plager og skader som vi ønsker å begrense, avslutter Trædal.

Til toppen