Bilfritt Oslo - utopi eller mulighet?

Bilfritt Oslo - utopi eller mulighet?

Oslo er på vei inn i en ny tid der det grønne skiftet for alvor skal realiseres med bilfritt sentrum innen 2019. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette til næringsliv, handel, kollektivaktører, eiendomsutviklere og folk flest?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det grønne skiftet skal realiseres. Byrådet har mål om å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad, og gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt innen 2019.

Må snakke om utfordringer

Byråd for miljø og samferdsel er utfordret til å snakke om hvorfor Oslo skal bli bilfritt og om det vil gi et levende sentrum. Forskningsleder Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt skal svare ut om Oslo overlever uten ny E18. Administrerende i Ruter og konsernsjefen i NSB skal prate om hva som skal til for å lykkes for å løse trafikkveksten med kollektivtransport.

[factbox id="1"]

Christian Ringnes i Eiendomsspar og Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands forening deler sine meninger om hva bilfritt sentrum vil bety for handel, hoteller og næringsliv. ROM Eiendoms Petter Eiken vil snakke om hvorfor utbygging av knutepunkt er god byutvikling som kan få flere til å reise kollektivt.

ROM-konferansen

ROM-konferansen 19. januar 2016 debatterer mulighetene og utfordringene et bilfritt Oslo sentrum gir næringslivet, handelsstanden, kollektivaktører, eiendomsutviklere og innbyggerne.

Byråd for byutvikling skal snakke om incentiver for å bygge grønt og hvordan plan- og reguleringssakene i kommunen kan støtte opp om det grønne skiftet. Avslutningsvis gir "bydoktor" Erling Dokk Holm et skråblikk på temaet.

Konferansens hensikt er å skape debatt om hvordan skape energieffektive kompakte byer og bærekraftig utvikling uten økning av klimautslippene.

ROM Eiendom arrangerer konferansen.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen