Bilfritt Oslo - utopi eller mulighet?

Bilfritt Oslo - utopi eller mulighet?

Oslo er på vei inn i en ny tid der det grønne skiftet for alvor skal realiseres med bilfritt sentrum innen 2019. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette til næringsliv, handel, kollektivaktører, eiendomsutviklere og folk flest?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det grønne skiftet skal realiseres. Byrådet har mål om å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad, og gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt innen 2019.

Må snakke om utfordringer

Byråd for miljø og samferdsel er utfordret til å snakke om hvorfor Oslo skal bli bilfritt og om det vil gi et levende sentrum. Forskningsleder Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt skal svare ut om Oslo overlever uten ny E18. Administrerende i Ruter og konsernsjefen i NSB skal prate om hva som skal til for å lykkes for å løse trafikkveksten med kollektivtransport.

[factbox id="1"]

Christian Ringnes i Eiendomsspar og Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands forening deler sine meninger om hva bilfritt sentrum vil bety for handel, hoteller og næringsliv. ROM Eiendoms Petter Eiken vil snakke om hvorfor utbygging av knutepunkt er god byutvikling som kan få flere til å reise kollektivt.

ROM-konferansen

ROM-konferansen 19. januar 2016 debatterer mulighetene og utfordringene et bilfritt Oslo sentrum gir næringslivet, handelsstanden, kollektivaktører, eiendomsutviklere og innbyggerne.

Byråd for byutvikling skal snakke om incentiver for å bygge grønt og hvordan plan- og reguleringssakene i kommunen kan støtte opp om det grønne skiftet. Avslutningsvis gir "bydoktor" Erling Dokk Holm et skråblikk på temaet.

Konferansens hensikt er å skape debatt om hvordan skape energieffektive kompakte byer og bærekraftig utvikling uten økning av klimautslippene.

ROM Eiendom arrangerer konferansen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen