Bilfrie sentrum – en ny trend i Europa

Bilfrie sentrum – en ny trend i Europa

Oslo er en av flere byer i Europa med planer om bilfrie sentrum. Stadig flere europeiske byer ønsker å tilrettelegge for gående og syklister, noe som ofte innebærer et forbud mot privatbilisme.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden 2014 har minst 6 byer presentert ambisiøse planer for å gjøre deler av sentrum bilfrie. Tanken bak er å øke andelen syklende og gående, redusere bilkøer inn til sentrum noe som igjen fører til bedre luftkvalitet. Vi har samlet en oversikt over byer med bilfrie sentrum.

Milano

Milano har allerede innført et effektivt system for rushtidsavgift i byens sentrum. I juli annonserte borgermesteren at byens historiske del skal bli bilfri. Foreløpig har ikke prosjektet noen konkret tidsplan, men ideen er at Pizza della Scala skal tilknyttes byens andre bilfrie områder. På sikt ønsker byplanleggere at den bilfrie sonen skal utvides.

Dublin

Den irske hovedstaden foreslo i sommer en plan for å forby biler i deler av sentrum innen 2017. Handelsstanden var som vanlig skeptiske til forslaget. Reaksjonene blant befolkningen ellers var delte, men mange mente at det var uheldig at gater som Westmoreland Street var ufremkommelige for gående og syklende. Byen håper å kunne nå et punkt hvor bare en av fem bruker private biler i sentrum. Resterende forventes å bruke kollektivtilbudet (55 prosent), sykkel (15 prosent) eller gå til fots (10 prosent).

Paris

Når den franske hovedstaden gjennomførte et forbud mot biler med oddetallsnummer våren 2014, var resultatet merkbart bedre fremkommelighet og redusert luftforurensning. I høst gjennomførte byen et lignende forsøk som også ga gode resultater. Byen planlegger å fortsette slike bilfrie dager og vurderer permanente løsninger blant annet langs elven Seine fra sommeren 2016.

Madrid

Madrid har en av verdens mest offensive strategier for å gjøre byens sentrum bilfri. I 2015 begynte den spanske hovedstaden å ilegge bøter for bilister som hverken bodde i sentrum eller hadde faste parkeringsplasser. Loven fordoblet størrelsen på området som allerede var bilfritt. Borgermesteren ønsker å utvide det bilfrie området i årene som kommer.

Brussels

Hovedstaden i Belgia har lenge vært plaget med køer og et uoversiktlig bybilde. I 2014 lanserte byen en plan for å bygge om en firefelts vei til gågate. Både handelsstanden og befolkningen reagerte negativt, da de fryktet at biltrafikken bare vil forflyttes og forsterkes rundt byens sentrum.

Både Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Danmark, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Serbia, Spania, Sverige, og Sveits har bilfrie områder i sentrum av de store byene.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen