Bidrar til Storbritannias første digitale transformatorstasjon

Bidrar til Storbritannias første digitale transformatorstasjon

ABBs prosjekt har som mål å forbedre effektiviteten, sikkerheten og innsikten i fremtidsrettet kraftforsyning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABB vil, sammen med andre partnere, delta i FITNESS-prosjektet (Future Intelligent Transmission NEtwork Sub Station) i regi av det britiske nettselskapet SP Energy Networks. ABB vil med sin automasjonsteknologi bidra til en systemløsning for digitale transformatorstasjoner som beskytter, overvåker og kontrollerer kraftnettet i deler av Skottland.

- Prosjektet har som målsetting å demonstrere hvordan digital kommunikasjon i en transformatorstasjon kan forbedre overvåkningen av stasjonen, legge til rette for mer fornybar energi og forbedre personsikkerheten ved å erstatte kobberkabler med fiberoptikk. Et viktig element i vår Next Level-strategi er å legge til rette for digitalisering av kraftnettet som et ledd i vår satsing på Internet of Things, Services and People. Dette er ett av ABBs bidrag for å forbedre forsyningssikkerheten og tilgangen til ren energi for forbrukerne, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Grids i ABB.

En digital transformatorstasjon

En digital transformatorstasjon er en av nøkkelkomponentene for en smartere strømforsyning. Digital kommunikasjon via fiberoptikk erstatter konvensjonell kommunikasjon med analoge signaler og øker sikkerheten, fleksibiliteten og tilgjengeligheten, samtidig som kostnader, risiko og miljøavtrykk reduseres. Digitale transformatorstasjoner er utrustet med smarte, elektroniske enheter (Intelligent Electronic Devices - IED) med integrert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette er mikroprosessorbaserte vern-  og kontrollenheter for styring av komponenter som effektbrytere, transformatorer og kondensatorbatterier.

FITNESS-prosjektet

FITNESS-prosjektet utstyrer to bryterfelt i den eksisterende 275 kilovolt transformatorstasjonen ved Wishaw med nye, integrerte digitale vern og kontrollsystemer. Det gir forbedret systemoversikt, diagnosemuligheter og mer optimal drift.  Dette geografiske området er av spesiell interesse, da det forventes at mye vindkraft vil bli koblet til nettet akkurat her. ABB leverer digitalt utstyr til transformatorstasjonen, inkludert IED-er, optiske måletransformatorer, enheter som samler digital informasjon («merging units») og løsninger for sanntidsmålinger i kraftnettet. Alt dette integreres ved hjelp av kommunikasjonsstandarden IEC 61850-9-2 og overvåkingssystemet WAMS (Wide Area Monitoring System).

-  Gjennom FITNESS-prosjektet vil SP Energy Networks levere innovative og fremtidsrettede løsninger for transformatorstasjoner i Skottland. Vi forventer en lavere totalkostnad for transformatorstasjoner når digital teknologi blir standarden i Storbritannia, og en nedgang i arealbehov på rundt 15 prosent, uttaler Priyanka Mohapatra, senior prosjektleder hos SP Energy Networks.

Denne digitale transformatorstasjonen har som målsetting å demonstrere at ABBs teknologi fungerer sømløst med de andre partnernes utstyr. Metoder for automatisering og såkalt interoperabilitet i kraftnettet gjennom standardisering, systemdesign og testing blir stadig viktigere for aktørene i bransjen. FITNESS-prosjektet starter i april 2016 og varer i fem år.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen