ABB og Magnus M. Thunestvedt leverer Norges største elektro-, styrings-, regulerings- og overvåkings-prosjekt til E39 Svegatjørn – Rådal utenfor Bergen.
ABB og Magnus M. Thunestvedt leverer Norges største elektro-, styrings-, regulerings- og overvåkings-prosjekt til E39 Svegatjørn – Rådal utenfor Bergen. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)

Bidrar til raskere og tryggere E39 mellom Bergen og Stavanger

Statens vegvesen har tildelt Norges største kontrakt noensinne, på 382 millioner kroner, innen samferdsel for elektro, styring, regulering og overvåking (SRO).

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidsfellesskapet ABB og Magnus M. Thunestvedt skal levere komplett elektroutstyr og SRO til nye E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland.

Sikkerhet i førersetet

Den nye firefeltsmotorveien mellom Os og Bergen halverer kjøretiden og blir langt sikrere enn dagens tofeltsvei.

Den nye, firefeltsmotorveien øker sikkerheten og reduserer reisetiden og skal etter planen åpne i 2022. Foto: Geir Brekke /Statens vegvesen

– På vegne av arbeidsfellesskapet er vi stolte over å levere løsninger som sørger for effektiv og sikker veitrafikk på E39. Foruten viktigheten av bedre og tryggere trafikk mellom storbyene Bergen og Stavanger, vil den nye strekningen ha stor samfunnsnyttig betydning for Bergensområdet, sier Steffen Waal, administrerende direktør for ABB i Norge. - Vi tar med oss omfattende erfaringer fra leveranser av sikkerhetskritiske systemer til blant annet industrien og kraftbransjen som vil bidra til tryggere samferdsel på veiene i Norge.

Komplett pakkeløsning

Strekningen omtales som ulykkesbelastet og miljøfiendtlig i nasjonal transportplan i 2014 og er en del av stamveien E39 mellom Bergen og Stavanger. Lengden er 17,7 kilometer hvorav 14,7 kilometer i tunnel med to løp. Den nye motorveien løser også flaskehalsen mellom næringsområdet Sandsli/Kokstad til Bergen forbi Lagunen Storsenter.

Den omfattende elektro- og SRO-leveransen består blant annet av 15 tekniske bygg, 375 ABB AbilityTMstyreskap, 200 nødskap, over 400 kameraer, nærmere 100 radarer, 550 innvendig belyste skilt, 400 utvendige lysmaster, avbruddsfri strømforsyning (UPS) og 130 kilometer kabel. ABB Ability er ABBs forente, digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil.

Automatisk hendelsesdeteksjon

Et viktig tiltak for økt trafikksikkerhet i tunellene er radarbasert, automatisk hendelsesdeteksjon (AID, automatic incident detection), som inngår i leveransen.

ABB og Magnus M. Thunestvedt leverer utstyr, installasjon, ingeniørtjenester, igangkjøring og andre tjenester for leveransen til Statens vegvesen. Arbeidsfellesskapets totalkontrakt er på 382 millioner kroner. Arbeidet starter omgående og veistrekket skal etter planen åpne i 2022.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen