Bidrar til økt vannkraftproduksjon for Statkraft

Bidrar til økt vannkraftproduksjon for Statkraft

Norconsult har hatt sentrale roller i Statkraft-prosjektet Nedre Røssåga kraftverk som åpnet 18. oktober. Vannkraftverkets kapasitet utgjør 1,6 prosent av Norges totale el-produksjon.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rehabiliteringen og utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Nordland er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Norconsult har hatt ansvar for flere fag i kraftverkprosjektet, som etter rehabiliteringen har fått økt sin totale årlige produksjon med ca. 200 GWh, til omtrent 2150 GWh. Det tilsvarer energibehovet til mer enn 100 000 norske husstander, og utgjør ca. 1,6 prosent av Norges totale el-produksjon.

Norconsult har vært engasjert siden 2007

Statkraft engasjerte Norconsult til gjennomføringen av forprosjektet på Nedre Røssåga allerede i 2007. I 2013 inngikk de to selskapene en kontrakt om at Norconsult skulle bidra med prosjekteringsledelse, detaljprosjektering og oppfølging av arbeidene. Kontrakten har omfattet prosjektering av ulike fag i detaljprosjekt- og utførelsesfase, herunder bygg- og anleggsteknikk, maskinteknikk, strømning/erosjon, kjøle- og lenseanlegg, interiørarkitekt, jordingsanlegg, svingeberegninger, bistand teknisk byggeledelse samt brann/sikkerhet.

– Det er et privilegium for oss i Norconsult å få være med å bygge ut ren, norsk vannkraft for en solid aktør som Statkraft. Som Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, er det ekstra verdifullt å kunne bidra inn i prosjektet med et bredt spekter av vår samlede fagkompetanse. Prosjektets varighet og kompleksitet har også bidratt til kompetanseoverføring mellom eldre og yngre ingeniører i vår bedrift og i bransjen, sier Hugo Fredly, oppdragsleder og prosjekteringsansvarlig på prosjektet fra Norconsult.

Økt kraftproduksjon og bedre miljø for fisk

Det er etablert en ny kraftstasjon 1100 meter inn i Korgenfjellet, og nye vannveier med ca. 19 km tunneler. De nye vannveiene er drevet med både tunnelboremaskin (TBM) og konvensjonell sprengning. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. I tillegg til økt kraftproduksjon, har prosjektet også ført til bedrede forhold for laks og sjøørret i Røssåga. Elven får blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen