Bidrar til økt vannkraftproduksjon for Statkraft

Bidrar til økt vannkraftproduksjon for Statkraft

Norconsult har hatt sentrale roller i Statkraft-prosjektet Nedre Røssåga kraftverk som åpnet 18. oktober. Vannkraftverkets kapasitet utgjør 1,6 prosent av Norges totale el-produksjon.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rehabiliteringen og utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Nordland er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Norconsult har hatt ansvar for flere fag i kraftverkprosjektet, som etter rehabiliteringen har fått økt sin totale årlige produksjon med ca. 200 GWh, til omtrent 2150 GWh. Det tilsvarer energibehovet til mer enn 100 000 norske husstander, og utgjør ca. 1,6 prosent av Norges totale el-produksjon.

Norconsult har vært engasjert siden 2007

Statkraft engasjerte Norconsult til gjennomføringen av forprosjektet på Nedre Røssåga allerede i 2007. I 2013 inngikk de to selskapene en kontrakt om at Norconsult skulle bidra med prosjekteringsledelse, detaljprosjektering og oppfølging av arbeidene. Kontrakten har omfattet prosjektering av ulike fag i detaljprosjekt- og utførelsesfase, herunder bygg- og anleggsteknikk, maskinteknikk, strømning/erosjon, kjøle- og lenseanlegg, interiørarkitekt, jordingsanlegg, svingeberegninger, bistand teknisk byggeledelse samt brann/sikkerhet.

– Det er et privilegium for oss i Norconsult å få være med å bygge ut ren, norsk vannkraft for en solid aktør som Statkraft. Som Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, er det ekstra verdifullt å kunne bidra inn i prosjektet med et bredt spekter av vår samlede fagkompetanse. Prosjektets varighet og kompleksitet har også bidratt til kompetanseoverføring mellom eldre og yngre ingeniører i vår bedrift og i bransjen, sier Hugo Fredly, oppdragsleder og prosjekteringsansvarlig på prosjektet fra Norconsult.

Økt kraftproduksjon og bedre miljø for fisk

Det er etablert en ny kraftstasjon 1100 meter inn i Korgenfjellet, og nye vannveier med ca. 19 km tunneler. De nye vannveiene er drevet med både tunnelboremaskin (TBM) og konvensjonell sprengning. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på ca. 1,5 milliarder kroner. I tillegg til økt kraftproduksjon, har prosjektet også ført til bedrede forhold for laks og sjøørret i Røssåga. Elven får blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen