Betongtavlen 2016 gikk til Statens vegvesen og Nasjonale turistveger

Betongtavlen 2016 gikk til Statens vegvesen og Nasjonale turistveger

Rasteplassen Utsikten på Nasjonal turistveg Gaularfjell ble kåret til vinner av den gjeve prisen på et bransjearrangement onsdag kveld.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nasjonale turistvegers spektakulære installasjon på Gaularfjellet fikk prisen fordi rasteplassen er så rik på opplevelser, skriver Norsk Betongforening i en pressemelding

Nasjonale turistveger

Utsikten er et punkt på Nasjonal turistveg Gaularfjellet og er tegnet av Code:arkitektkontor. Plattformen er bygget som et flak av betong og ligger på det høyeste punktet av stigningen som slynger seg fra Sognefjorden til Gaularfjell. Utsikten fra plattformen fanger landskapsrommet mellom fjellene og byr både på ville fossestryk og idylliske setertun oppe på fjellplatået.

700 meter over havet

Rasteplassen ligger på toppen av stigningen opp fra Vetlefjorden og har et storslått utsyn over frodig og vakkert landskap der riksveg 13 slynger seg oppover lia. Med fritt utsyn mot fjell på 1500 meter og dype dalfører ligger utsiktplattformen og balanserer på kanten av fjellet, 700 meter over havet.

Som et brettet papir med vinger

Betongflaket med sine tre vinger gir assossiasjoner til et piknikteppe eller brettet papir med tre vinger. Hver av vingene har sin funksjon. En vinge vender østover og svever over den bratte lia og dalen. Ytterst kan man nyte den dramatiske utsikten, under vingen er det ly for vær og vind.

På den andre vingen finner du et amfi mot nord, noe som gjør stedet egnet for uformelle samlinger og kulturarrangement.

Den tredje vingen peker mot vest og inneholder servicefunksjoner. En del av flaket fungerer også som parkeringsplass for biler og busser.

Hedrer fremragende bruk av betong

Betongprisen deles ut i et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Norsk Betongforening og Byggutengrenser. Den er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge der betong er brukt på en fremragende måte med hensyn til miljøet, estetiske kvaliteter og teknisk utførelse.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen