Betongkarusellen er i gang

Betongkarusellen er i gang

140 000 betongelementer skal til for å kle hoveddelen av Follobanens 20 km lange tunnel innvendig, og alle skal produseres ved fabrikkanleggene på Åsland. Nå er prøveproduksjonen i gang.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prøveproduksjonen er i gang i de 20 000 m2 store fabrikklokalene på Åsland. Betongelementene som produseres her føres ned i tunnelen, og settes sammen til en frost- og vanntett ring. Hver ring består av 7 ulike elementer, og veier ca. 40-50 tonn.

[img id="1"]

Det skal totalt settes inn 20 000 slike ringer i de to løpene i hoveddelen av Follobanens tunnel. Totalt er tunnelen 20 km lang, og 18,5 av disse skal kles med betongelementer. På anlegget skal det i alt produseres om lag 450 000 m3 betong på anlegget, og steinmasse fra tunneldrivingen skal inngå som en komponent i betongproduksjonen.

Støpeformene for betongelementene går på skinner inn i støpekammeret. 144 spesialkonstruerte støpeformer skal brukes i produksjonen.

Betongspesialist Silje Ytterdal fra Jernbaneverket viser ett av de ferdigstøpte betongelementene i prøveproduksjonen. Mange detaljer må stemme i produksjonen, og grundig testing er viktig.

[img id="2"]

I kammeret slippes den spesialblandede betongmassen ned i formen. Kammeret er bygget inn av hensyn til støy. Etter at betongelementene er støpt føres formene inn i et herdekammer som holder en jevn temperatur på 35 grader. Der skal de være i 6-8 timer før elementene kan tas ut av formen, og sendes ut til lagerområdet.

Fra kontrollrommet inne i kammeret overvåkes støpingen av elementene. Støpeformene vibreres slik at betongen fordeles jevnt.

Betongmassen testes for luftinnhold og hvor lett den er å bearbeide.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen