Beskjeden mann med stor gjennomslagskraft

Beskjeden mann med stor gjennomslagskraft

– Prosjektleder for entreprenørkonsortiet som bygger Follobanens tunnel Fernando Vara Ortiz De La Torre García Tejedor har bygget 120 km med tunnel. Nå gjenstår 18,5 km før Follobanen er ferdig i 2021.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I vakkert maivær kjører jeg inn mot prosjektlederens kontor, til entreprenørkonsortiet som fikk totalentreprisen med å bygge tunnelen til Follobanens tunnel, hos det spanske konsernet Acciona og italienske Ghella S.p.A,

Før jeg slipper inn i kontorriggen må jeg registreres, innføres i manntall før jeg sluses inn til hjertet av det største tunnelarbeidet på norsk jord dette tiåret, inn i det aller helligste på anleggsområdet på Åsland, ved E6 mellom Oslo og Ski. Stedet er velorganisert og sikkerheten høy. Trafikken er tung. Jeg åler meg mellom et tog av trailere som står i kø for å slippe inn mellom kontor og soverigg, til det øvre området der betongfabrikken monteres; som skal støpe og installere elementene som skal bli tunnelveggene etter unorsk oppskrift. Sågar er stedet oppskiltet med gangfelt. Alt er på plass, logistikken virker fullkommen.

Inn på området slipper ingen, uten tillatelse. Man er hele tiden under oppsyn. Går man feil, blir man raskt, men svært vennlig innhentet av en kvinne fra NOKAS, av selve områdets ansikt utad, Caroline. Et funn av en medarbeider. Stemningen på byggeplass er god, til tross for hektisk aktivitet. Sist jeg var innenfor lavet snøen tung og våt, til plunder for trafikken. I dag er det sol og sommer. Og støvete.

[img id="1"]

Jeg blir tatt godt i mot. Inn og opp trappen. Til morgenkaffen i hånden. I den smale korridoren høres lavmælte samtaler, på spansk, engelsk og norsk. Det nikkes langsetter vindusbåndet inn i små kontorbåser som passeres langsetter til førerhuset. Jeg entrer prosjektkontoret, som er spartansk innredet, med stort skrivebord, møtebord, bokhyller, whiteboard, skap og noe få personlige ting. Jeg ser en barnetegning. Vi gjenhilser, etter tidligere samtaler. Den gang hos Jernbaneverket som er byggherre og oppdragsgiver på vegne av det norske stat. Vi småsnakker, stemningen er munter. Syttende mai er nettopp overstått og vi øver på ordet bunad. Prosjektlederen er ulastelig antrukket i blått. Han unnskylder seg, fordi ekviperingen er kun til ære for fotograferingen.

– Vanligvis går jeg ikke kledd slik. Vi er svært uformelle her. Men i det offentlige rom er det alltid annerledes. Spesielt i Spania, forteller prosjektlederen, noe vi komme tilbake til.

Hold deg fast: Den godlynte mannen med de vennlige, blå øynene og det runde ansiktet bærer med seg en bokført blodslinje som har vært levende i århundrer nedetter spansk historie i nord: Fernando Vara Ortiz De La Torre.

– Det er ikke det hele. I Spania får du navn både fra din mor og far. Det offisielle navnet mitt er Fernando Vara Ortiz De La Torre García Tejedor, og mange flere etternavn. Alle har veldig mange navn. Vara er fra min far, Ortiz de la Torre er to etternavn i ett, fra min mors familie. Garcia er fra min far, Tejedor fra min mor, osv. Min mor er veldig nøye med at jeg bruker ikke bare Ortiz, kortversjon, men Ortiz de la Torre! Hun bemerker det alltid, forteller han med glimt i øyet. – Jeg er ikke så nøye, hvis hun ikke er tilstede.

Vi vikler oss inn i spanske navnetradisjoner, der barna får etternavn etter begge foreldrene. Vi snakker kort om sverdlinjen, om morens slekt, er en tur innom heraldikk og slektsvåpen og om tippoldefaren som reiste på ekspedisjon i Latin-Amerika. Han forteller om begge sønnene som har fått både hans og konas etternavn. Det baskiske García etter hans mor er svært vanlig i Spania. Litt om faren som var ingeniør, som sønnen.

– Så, hvordan vil du tiltales?

– Kall meg Fernando. Og bruk bare Vara. De nært meg kaller meg Fer.

Av tidligere samtaler vet jeg at Fernando er lett å snakke med, som takler balansen mellom det formelle og uformelle slik tilfellet er i sør. Fernando passer like godt inn i de norske forholdene, på byggeplass i brakkerigg, som i den spanske, hierarkiske bedriftskulturen med stram slipsknute, privatsjåfør i fin bil – hvis du er den store sjefen i et selskap – og egen kantine for ledelsen. Det uformelle Australia har påvirket både hans aksent og væremåte. Fra Australia kom han til Norge, til dette støvete anleggsområdet på Åsland, til en topplederstilling med et driftsbudsjett på 8,7 milliarder, og et mannskap på flere hundre fra Spania, Italia og Norge. Når han etter en kort pause teller opp, har han bygget om lag 100 kilometer med tunneler i sin karriere i Acciona Group, i Spania og Australia og hvis vi inkluderer Follobanens tunnel, som fortsatt må bygges.

[img id="2"]

Fernando har, med Jernbaneverket som byggherre, det øverste ansvaret for å gjennomføre en totalentreprise som er den hittil største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge, som skal stå åpningsklar i 2021. Ingen norske selskap kunne håndtere en slik kontrakt alene. Men konsortiet Fernando er leder for, fikk det til.

Fernando leder totalentreprise- og entreprenørduoen Acciona Group og Ghella S.p.A som skal bygge ut tunnelen. Han er ansatt i det spanske konsernet Acciona, som er et familieeiet konglomerat med røtter tilbake til 1862. I dag ledes foretaket av José Manuel Entrecanales Domecq, som i 2004 arvet Acciona Group av sin far. Entrecanales Domecq har lyktes med å forvandle et ingeniør- og byggefirma til et globalt konsern innen infrastruktur, fornybar energi og vanntjenester, med mer enn 30.000 ansatte fordelt på 30 land over fem kontinenter. I 2014 omsatte Acciona for 6,4 milliarder Euro. Under halvparten av aksjene er på børs, kontrollen ligger hos familien.

Ghella S.p.A er også et familieeiet selskap, fra Italia. Det ble stiftet i 1894, og er engasjert i utbygginger av store offentlige prosjekter over hele verden, innen sektorene samferdsel, havner, fabrikker, sykehus, dammer og vannkraft og fornybar energi. Selskapet har spesialisert seg på tunneldriving, og har bygget og bygger tunneler, jernbaner, veier og vannkraftverk både i Italia og i utlandet. De viktigste virksomhetsområdene i dag er Italia, Oseania, Østen, Europa, Sentral- og Sør-Amerika. Enrico Ghella er president i selskapet.

Ghella S.p.A og Acciona har samarbeidet mye tidligere, med Fernando som prosjektdirektør i Legacy Way-prosjektet i Brisbane i Australia. Sammen har selskapene dannet det norskregistrerte konsortiet ”Acciona Ghella Joint Venture”, forkortet AGJV – som er selskapet med kontrakt med Jernbaneverket.

Totalt er Follobaneprosjektet den største fastlandsutbyggingen i Norge dette tiåret, med en kostnadsramme på totalt 25 milliarder. Prosjektet har fem totalkontrakter; 1) Tunneldriving Oslo S, 2) Tunnel TBM, 3) Tunnel drill & blast & split, 4) Ski og signal, 5) Jernbaneteknikk Oslo S (inkl. signal – rammeavtale). Jernbaneverket har byggherreansvaret for alle. AGJV har ansvaret for utførelsen av Tunnel TBM.

Fernando har løpende kontakt med Jernbaneverket. Begge parter er midt i en travel og spennende fase, og har i tidligere samtaler med Samferdsel & Infrastruktur signalisert at de ligger foran tidsplanen. Både byggherre og AGJV legger stor vekt på at alle de ulike nasjonalitetene og kompetanseområdene skal jobbe godt sammen med tanke på å få tunnelen ferdig i tide, og med god kvalitet i alle ledd.

[factbox id="1"]

AGJV vil etablere seg permanent i Norge med egne forretningslokaler i Oslo sentrum, om kort tid. Selskapet har ambisjoner om å være med i konkurransen om nye kontrakter i Norge. Utsiktene i Norge er gode, og de har kompetansen.

– Vi er i gang med å skaffe oss nye oppdrag, og har kontakt med Norske Veier. I disse dager forbereder vi å åpne et kontor for selskapet, forteller Fernando.

Norske og Skandinaviske bedrifter bør følge godt med, både som konkurrenter og potensielle samarbeidspartnere i nær fremtid. AF-gruppen og Peab er med på dette prosjektet. Med flere kontrakter i Norge, kan man tenke at utsikten for kursøkning i moderselskapene kan være lovende.

– Vi tenker langsiktig i Norge, på samme måte som vi gjorde i Australia da vi kom dit, forteller han.

Fernando innrømmer at han var svært stolt da han signerte kontrakten med Jernbaneverket, på vegne av konsortiet. Han er seg også bevisst at han har skapt håp for et hjemland med 50 prosent arbeidsledighet blant de unge. Med en fremtid i Norge vil AGJV skape potensielle arbeidsplasser også for nordmenn.

Hvilken følelse satt han tilbake med etter at underskrev kontrakten med Jernbaneverket?

– Vi underskrev i to runder som er vanlig. Til første underskrift kom jeg direkte fra Australia til Oslo, og hadde en skrekkelig jetlag. Da var dette ikke avgjort. Da jeg kom tilbake og underskrev etter tildelingen, var det snøvær og på hengende håret at jeg ble værfast på Gardermoen på vei til Spania. Men jeg hadde sete på det siste flyet som tok av i snøkavet den morgen. Påske stod for døren. På vei nedover var det hele selvsagt helt herlig, sier han og henter kontrakten som ligger lett tilgjengelig. – Her kan du se. Her underskrev jeg, med initialene på alle sider. – Selvsagt er jeg stolt, forteller han uten at det skinner gjennom. Det er nesten som Fernando rødmer. Han virker som en beskjeden mann, som heller vil snakke om teknologi, strukturer og tunnel enn om han som person.

Stolt er også følelsen når han reiser gjennom noen av de 70 km lange tunneltrassene han har ledet gjennomføringene av.

– Det jeg husker spesielt, var da jeg reiste i en tunnel sammen med sønnen min. Jeg husker jeg fortalte at tunnelen vi kjørte gjennom, hadde jeg vært med å bygge. Ikke vet jeg hva som foregikk i hodet hans da jeg sa det, men han ble veldig stolt da han forsto hvilken jobb jeg hadde. Og jeg med han, forteller han. Jeg kikker over på barnetegningen på veggen.

Fernando kom inn i Acciona som nyutdannet sivilingeniør fra Polytechnic University of Madrid, og har siden vært i bedriften, der han har steget i gradene.

– Acciona er et stort konsern, så her er det hele tiden muligheter for å skaffe seg utfordringer oppover i systemet. Jeg har vært heldig som har fått mulighet til å lede flere større prosjekter. Hva fremtiden bringer i Norge, gjenstår å se, forteller han.

Fernando kommer fra en hierarkisk bedriftskultur, og synes ikke at det var han som burde vært skrevet inn i profilen til magasinet. Han synes ikke plassen hans er høyt nok oppe i systemet for å portretters på denne måten, i alle fall ikke med bilde på forsiden. Det måtte litt overtalelse til, før han gikk med på dette, som skyldes kulturforskjeller mellom Norge og Spania og hans beskjedne natur.

– Det beste med Norge er den strukturerte arbeidstiden. Her arbeider man konsentrert, og så blir det tid til familien etterpå, til fritid og tur på hyttene. I Spania har vi en helt annen arbeidskultur, der mye tid går med til snakking med en lang pause som deler arbeidsdagen i to. I Norge er man effektiv og ferdig på jobb når man drar hjem, og blir der. I Spania jobber vi mye lengre ut over kveldene. Jeg synes den norske arbeidstiden er best, som nok har sammenheng med at jeg er en familiemann, til tross for at jeg bor alene i Norge. Hjemme venter kona med de to sønnene våre, forteller han.

[img id="3"]

Da han arbeidet i Australia tok han med kona og guttene. Å legge til rett for familien til de som jobber i utlandet, er en kultur Acciona også tar med seg til Norge. Mange av barna til de de spanske ansatte går på den internasjonale skolen i Oslo, betalt av selskapet. Familie er viktig i Spania.

Fernando mener det beste med spansk arbeidskultur er at de er veldig fleksible og kan improvisere og hurtig skifte kurs hvis noe akutt oppstår. Han mener Norge har sterke, og noen ganger litt for rigide strukturer som kan være et hinder når det gjelder.

– Det som er bra med de norske strukturene er forutsigbarheten som systemet legger opp til. Alle vet hva de skal gjøre, men noen ganger er det bra med fleksibilitet. Når Fernando forteller at han er en utålmodig sjel som vil har tingene gjort, bruker han et kroppsspråk som forteller at foran meg sitter en beskjeden mann med temperament.

Videre jobbaspirasjoner?

– Nå skal dette prosjektet på plass. Og vi skal være her i mange år, og jeg lærer meg norsk, sier han. Han vet kulturulikheter mellom land kan komplisere, slik også mellom Norge og Spania og Italia.

– Vi må forstå hverandres kulturer. Jeg for min del har flyttet til Norge og bor på Tjuvholmen og er ferd med å bli norsk, forteller Fernando, som ikke ser bort fra at kona og familien kommer til Norge, sannsynligvis neste år, når prosjektet er ordentlig i gang med fire TBMer.

Hobby?

– Jeg spilte mye squash tidligere, også i konkurranser. Nå blir det mindre, på grunn av en kneskade som skyldes sporten. Jeg liker å kjøre på ski, gastronomi, reiser- og lese krim. Spesielt Stieg Larsson (Millennium-trilogien hadde stor suksess i Spania). Vel og merke når jeg har fri og tid.

Det nærmer seg avslutning og utsjekk fra anleggsområde på vei langs en støvete anleggsvei som syns på vei sørøstover fra Oslo. Fernando kommer mange til å bli mer kjent med i Norge. Sammen med selskapet har han kommet for å bli.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen