Bergensbaneregionen får 30.000 nye innbyggere

Bergensbaneregionen får 30.000 nye innbyggere

15. 000 boliger og 7. 500 nye arbeidsplasser i årene som kommer – en reell mulighet, mener Asplan Viak og ordførerne i Voss og Vaksdal. Tirsdag kveld legger de frem en helt ny mulighetsstudie, som viser hvilke muligheter som åpner seg i kjølvannet av en ny jernbane med nye stoppesteder.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I desember 2015 ble det klart at regjeringen går inn for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunenes ønskede alternativ for ny jernbane og veg mellom Bergen og Voss, alternativ K5. Samtidig ble det klart at Bergensregionen må tenkes på nytt. På bestilling av fylkesmann Lars Sponheim, har Voss- og Vaksdal kommune bedt Asplan Viak analysere hvordan de nye stoppene på Bergensbanen vil kunne utvikle seg som naturlige bydelssentre rundt storbyen Bergen.

[factbox id="1"]

Knytter sammen Hordaland

I fremtiden vil det bare være 20 minutter mellom Bergen sentrum og Stanghelle. Dette tilsvarer avstanden mellom sentrum og Paradis stasjon på Bybanen. Vaksdal vil bare ligge 15 minutter unna, mens Voss vil ligge 37 minutter unna, like langt som Bergen lufthavn Flesland. Kvalitetene i «region øst» er formidable, nærheten toget skaper fra de ulike stasjonene til Bergen og til Voss knytter de indre delene av Hordaland sammen på nytt, og vi vet at dette er attraktive muligheter for utviklere og boligkjøpere. For ikke å glemme hvilke muligheter overkommelig arbeidspendling vil innebære.

-Folketallsvekst er det som skal til for å videreutvikle privat og offentlig service. Ny Vossabane fører oss nærmere Bergen. Mulighetsstudiet peker på spenstige løsninger. Jeg har aldri sett for meg noe slikt. De valgene vi gjør i år, vil ha konsekvenser for hvilken vekst vi kan få fram mot 2040, sier ordføreren i Vaksdal, Eirik Haga.

Bærekraft i alle ledd

Dette er en utvikling vi trenger i vår region. Med prosjektet håper alle involverte aktører å sette et positivt fokus på regionens mest bærekraftige byutviklingsarealer.

- Man kan ikke bygge miljøvennlige boliger i et bilbasert område. Bærekraftig byutvikling handler om bærekraft i alle ledd. Vaksdal og Voss er selve nøkkelen for bærekraftig vekst i vår region. Regjeringens satsing på jernbanen gjør det hele mulig!», sier Fredrik Barth, fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak.

Voss vil kunne utvikles til en stor og levende bygdeby i øst, med et innbyggertall som vil kunne være større enn hele Molde kommune.

- Vi står på terskelen til noe helt nytt. Det er nå vi må gripe sjansen, det er nå vi kan forme fremtiden. Det er nå vi avgjør hva vi vil med kommunen vår de neste 50 årene, sier Hans Erik Ringkjøb, ordfører i Voss.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen