– Vi vil sørge for å ha god kontroll når bompengemarkedet åpnes for nye aktører, sier Tord Reistad, fungerende leder for AutoPASS kontoret i Statens vegvesen, her til venstre for administrerende direktør i Viapass Johan Schoups.
– Vi vil sørge for å ha god kontroll når bompengemarkedet åpnes for nye aktører, sier Tord Reistad, fungerende leder for AutoPASS kontoret i Statens vegvesen, her til venstre for administrerende direktør i Viapass Johan Schoups. (Foto: Beate Viktoria Ørbeck)

Belgiere og bompenger – har vi noe å lære av dem?

Helt sikkert mye, men akkurat nå er utfordringen å sikre at frislippet av utstedere inn i det norske bompengemarkedet blir bra. Det fikk vi noen gode tips om fra belgierne.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En viktig del av bompengeformen som nå er i gang, er å skille ut utstederfunksjonen* fra bompengeselskapene. Det innebærer å åpne markedet for nasjonale og europeiske selskaper som ønsker å operere i Norge. Det vil kreve streng kontroll fra staten sin side for både å sikre god brukervennlighet og like konkurransevilkår.

Derfor ble belgierne invitert for å fortelle oss om hvordan de har håndtert en lignende situasjon i sitt land.

Sørg for god kontroll

Administrerende direktør i Viapass, Johan Schoups, hadde noen gode råd til Statens vegvesen. Viapass er belgiernes svar på den norske stats håndtering av bompenger. Rådene gikk blant annet ut på:

Det er viktig at vi sørger for å ha god kontroll når vi åpner opp markedet for nye aktører.

- Tord Reistad
  • Sørg for å ha en felles og lik godkjenningsprosess for alle utstedere. Da sikrer dere at alle kommer inn i det norske markedet samtidig og unngår at markedet blir dominert av en eller noen få selskaper
  • Krev at utstederne stiller med bankgaranti for å sikre reserver i tilfelle konkurs
  • Etabler et separat, nasjonalt kontrollorgan som kan sikre at de nye utstederne opererer i henhold til lover og regler i landet

– Dette er viktige innspill som vi har tatt hensyn til i planleggingen. Det er viktig at vi sørger for å ha god kontroll når vi åpner opp markedet for nye aktører, sier Tord Reistad, fungerende leder for AutoPASS kontoret i Statens vegvesen.

Betaler for hvor langt de kjører

Belgia innførte obligatorisk brikke for alle tunge kjøretøy i 2016. Bompengeordningen er distansebasert, det vil si at du betaler for den distansen du kjører ved hjelp av satellitt-overvåkning via bombrikker i kjøretøyene. Et nasjonalt og fire private utstederselskaper håndterer nå bombetaling via satellitt overvåkning (GNSS). I tillegg er det installert kontrollutstyr bestående av 41 faste installasjoner og en del flyttbare kontrollpunkter som flyttes hver 4. time. Ifølge Schoups er enda flere utstederselskaper nå på vei inn i markedet.

«Booming business»

Årsaken til at Norge åpner opp for europeiske utstedere er det nye EETS (europeisk elektronisk betalingstjeneste) direktivet, som sier at du skal kunne kjøre gjennom betalingssystemer i hele Europa med en avtale/faktura. Det innebærer at utstedere som er godkjent som EETS utstedere, kan søke om å få operere i Norge på lik linje med norske utstedere.

Vi ser en «booming business» i utstedermarkedet der EETS-godkjente selskaper fra flere land som Tyskland, Italia, Belgia og Danmark er på full fart inn i det europeiske markedet.

- Johan Schoups

– Vi ser en «booming business» i utstedermarkedet der EETS-godkjente selskaper fra flere land som Tyskland, Italia, Belgia og Danmark er på full fart inn i det europeiske markedet, sa Schoups. Han oppfordret Statens vegvesen til å forberede seg godt på den nye situasjonen og ikke minst sikre god kontroll av virksomheten.

Noe annerledes enn hos oss

Alle gode råd til tross, systemet i Belgia er likevel noe annerledes enn i vårt land. Først og fremst har de innført distansebasert bompengebetaling i motsetning til hos oss, der vi betaler punktvis via passeringer gjennom bomstasjoner. Her i landet er det bompengeselskapene som har ansvar for å beregne prisene, mens det der er utstederne som beregner prisene ut fra hvor langt bilene kjører. Hos oss følger bilskiltet bilen, mens det følger eieren i Belgia. I Norge har vi en klar regel om at bompenger i all hovedsak skal gå til investeringer i veginfrastruktur, mens det varierer fra region til region i Belgia om det er en skatt eller likt som i Norge.

Sist, men ikke minst, gjelder bompengebetaling så langt kun tunge biler over 3,5 tonn i motsetning til hos oss der de fleste biler må betale bompenger. Schoups kunne imidlertid fortelle at det diskuteres om lette biler også bør betale bompenger, men ingen avgjørelse er tatt så langt.

Mer om Viapass

*  Utstedere er kommersielle virksomheter som skal skilles ut fra bompengeselskapene. Deres hovedoppgave blir kundehåndtering og betalingsformidling mellom brukere og bompengeselskaper.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen