Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

- Innsatsen som er gjort med vedlikehold og fornyelse de siste årene virker. Men vi har fortsatt mange gamle anlegg, og etter sommeren har vi hatt flere spesielle hendelser som har rammet gamle strøm- og signalanlegg, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var konsernsjef Geir Isaksen i NSB som 29. september satte søkelys på dårlig punktlighet for persontog etter sommeren.

Punktligheten for alle persontog på landsbasis ligger så langt i år på 91,1 prosent, noe som faktisk er i europatoppen. Imidlertid var tallet for august på 87,5 prosent og hittil i september på 89,0 prosent. For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet er tallene enda lavere.

- Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Vi er like opptatt av dette som NSB, og vi har avtalt et møte 5. oktober for å se nærmere på situasjonen, sier Frimannslund.

- Det er to hovedårsaker til de svake punktlighetstallene for august og september. Vi har vært rammet av flere spesielle hendelser knyttet til infrastrukturen, hvor gamle anlegg har vært berørt. For eksempel har det vært flere feil med kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen, som er fra 1951 og er planlagt byttet ut i løpet av de neste tre årene.

- Fra uke 32 til 37 har det dessuten vært saktekjøring med 40 km/t på strekningen Langhus-Ski på Østfoldbanen. Dette har påvirket mange tog og gitt følgeforsinkelser på andre linjer. Nå er saktekjøringen opphevet og punktligheten tilbake på samme nivå som før sommeren.

Vedlikehold og fornyelse virker

- Siden 2009 har vi brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad, og på denne strekningen har vi hentet inn vedlikeholdsetterslepet. Det er ingen tvil om at denne innsatsen har gitt resultater, sier Frimannslund.

- Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt, samtidig som vi har hatt en stor trafikkvekst de siste årene. Likevel er punktligheten nå på 88 prosent i rushtiden rundt Oslo S, mens den var nede i 81,6 prosent i 2011. Målet vårt er en punktlighet på 90 prosent innen neste sommer, sier han.

- Bane NOR er avhengige av et stabilt og forutsigbart bevilgningsnivå for å videreføre innsatsen og redusere vedlikeholdsetterslepet på andre strekninger, sier Frimannslund.

Punktlighet for alle persontog på landsbasis:

2010:     85,5 %
2011:     88,6 %
2012:     91,2 %
2013:     90,6 %
2014:     91,1 %
2015:     91,5 %
2016:     91,0 %
2017:     91,1 %

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen