Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

- Innsatsen som er gjort med vedlikehold og fornyelse de siste årene virker. Men vi har fortsatt mange gamle anlegg, og etter sommeren har vi hatt flere spesielle hendelser som har rammet gamle strøm- og signalanlegg, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var konsernsjef Geir Isaksen i NSB som 29. september satte søkelys på dårlig punktlighet for persontog etter sommeren.

Punktligheten for alle persontog på landsbasis ligger så langt i år på 91,1 prosent, noe som faktisk er i europatoppen. Imidlertid var tallet for august på 87,5 prosent og hittil i september på 89,0 prosent. For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet er tallene enda lavere.

- Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Vi er like opptatt av dette som NSB, og vi har avtalt et møte 5. oktober for å se nærmere på situasjonen, sier Frimannslund.

- Det er to hovedårsaker til de svake punktlighetstallene for august og september. Vi har vært rammet av flere spesielle hendelser knyttet til infrastrukturen, hvor gamle anlegg har vært berørt. For eksempel har det vært flere feil med kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen, som er fra 1951 og er planlagt byttet ut i løpet av de neste tre årene.

- Fra uke 32 til 37 har det dessuten vært saktekjøring med 40 km/t på strekningen Langhus-Ski på Østfoldbanen. Dette har påvirket mange tog og gitt følgeforsinkelser på andre linjer. Nå er saktekjøringen opphevet og punktligheten tilbake på samme nivå som før sommeren.

Vedlikehold og fornyelse virker

- Siden 2009 har vi brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad, og på denne strekningen har vi hentet inn vedlikeholdsetterslepet. Det er ingen tvil om at denne innsatsen har gitt resultater, sier Frimannslund.

- Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt, samtidig som vi har hatt en stor trafikkvekst de siste årene. Likevel er punktligheten nå på 88 prosent i rushtiden rundt Oslo S, mens den var nede i 81,6 prosent i 2011. Målet vårt er en punktlighet på 90 prosent innen neste sommer, sier han.

- Bane NOR er avhengige av et stabilt og forutsigbart bevilgningsnivå for å videreføre innsatsen og redusere vedlikeholdsetterslepet på andre strekninger, sier Frimannslund.

Punktlighet for alle persontog på landsbasis:

2010:     85,5 %
2011:     88,6 %
2012:     91,2 %
2013:     90,6 %
2014:     91,1 %
2015:     91,5 %
2016:     91,0 %
2017:     91,1 %

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen