Bekkelukking i plast

Bekkelukking i plast

En bro ble revet og bekken under ble lagt i store plastrør under utbyggingen av Fylkesvei 39 i Stjørdal . -Plast har gode egenskaper med henhold til avrenning, den tåler store påkjenninger og opprettholder sin funksjon selv når produktet er deformert. Det letter monteringen og gir dermed mindre risiko med tanke på HMS, mener Are Storseth, distriktsleder i Wavin.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Da Fylkesvei 39 ved Skatval i Nord-Trøndelag skulle utbedres, utlyste byggherren, Statens vegvesen, anbud på oppdraget. Entreprenør Letnes vant anbudet og de valgte Brødrene Dahl som grossist, mens Wavin stod for rørleveransen.

Prosjektet bestod blant annet av utskifting av stikkrenner, og i tillegg skulle en bro over en bekk rives og erstattes med et rør i dimensjon 3000 mm.

- I denne omgang er det bekkelukkingen som gjør prosjektet spesielt. Det er for øvrig første gang vi leverer Wavin XL med diameter 3000 mm til et vegprosjekt. Vi var de eneste som hadde gitt tilbud på foreskrevet ringstivhetsklasse, og sammen med logistikk og produktkvaliteten på våre rør ble vi valgt, opplyser Are Storseth, distriktsleder i Wavin for region Nord.

Kort monteringstid

Entreprenør Anton Letnes hadde én uke på seg til å rive broen og montere rørene før veien skulle åpnes igjen. Plastrør ble valgt grunnet kort monteringstid, da de var avhengig av å få utført jobben mens bekken var på det minste før vårflommen.

- Montering gikk veldig greit. Rørene var enkle å jobbe med, og vi ble overrasket over hvor lett monteringen gikk, forteller anleggsleder hos Anton Letnes, Thomas Fjelldalselv.

Entreprenør benyttet gravemaskiner både til transport frem til grøften og til selve monteringen. Rørene ble dratt sammen ved hjelp av en gravemaskin som dro i stroppene som rørene ble løftet på plass med, mens skuffen på en annen maskin fungerte som mothold. Med lette rør hadde de ikke behov for verken spesialtransport eller kran for rørløfting.

-På grunn av lav vekt er plastrør fordelaktig når grunnforholdene er så dårlige - som i dette tilfelle med bløt leire. Som bunnforsterkning ble det lagt fiberduk nederst og pukk over denne før rørene ble lagt. Ved bruk av betongrør hadde denne jobben blitt langt mer omfattende, mener Storseth.

Robust materiale

Tor Arne Vågø i Brødrene Dahl har 30 års erfaring med plastrør, men ikke av denne dimensjonen. Etter å ha samarbeidet med Wavin på mange prosjekter gjennom årene, kan han gå god for produktene.

- De er innovative og kvalitetsorienterte. Med disse rørene vil vi likevel neste gang gjøre visse justeringer. Vi ville eksempelvis hatt en hel lengde på 18 meter i stedet for tre lengder, påpeker Vågø.

Kundene kan selv sveise sammen systemet, og det kan derfor i stor grad tilpasses et hvert enkelt prosjekt. Både betong og plast har sine styrker og svakheter, men i denne sammenheng trekker Vågø frem at plast er et svært robust og fleksibelt materiale.

-Betongen var lenge enerådende i dette segmentet, men nå er teknologien innen plastrør blitt så godt utviklet at vi gjerne bruker det mer. Det er for eksempel en fordel at vannføringen er bedre. Ringstyrken er videre robust og plastrørene er enkle å vedlikeholde. Betongen tåler ikke å bli klemt og går mye lettere i stykker. Når betongrørene får bruddanvisning, skade eller deformasjon, må rørene skiftes for å opprettholde sin ringstivhet og funksjon – plastrørene tåler derimot en viss deformasjon og opprettholder sin styrke.

Vi la nylig nye plastrør i Ytre Namdal, i nærheten av et havneområde, samt at vi også fikk et nødoppdrag hvor vi måtte rykke ut i Brønnøysund grunnet en sprukket bro, som vi også erstattet med plastrør. Så langt har vi derfor gode erfaringer med plastrør av varierende størrelse, og nøler ikke med å bruke det der det passer, sier Vågø.

Wavin er en av landets største leverandører innen plastrørsløsninger for overvannshåndtering, og selskapet tilbyr også løsninger for fordrøyning, avløp, kummer og kabelvern. De håper at bransjen i større grad skal åpne opp for mer bruk av plastrør og kummer i fremtidige prosjekter.

-Plast har gode egenskaper med henhold til avrenning, det er lav ruhet i rørene, den tåler store påkjenninger og opprettholder sin funksjon selv når produktet er deformert. Mye av grunnen til at plast ikke benyttes i større grad på store dimensjoner er etablerte holdninger om at kun betong duger til veiprosjekter, tror distriktslederen.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen