Beholder Leonardo da Vincis bru i Ås

Beholder Leonardo da Vincis bru i Ås

Oppgraderingen til firefelts motorveg mellom Vinterbro og Retvet stod i fare for å gjøre vegen for brei for Leonardo da Vincis bru i Ås kommune. Men Vegdirektoratet har godkjent prosjektledelsens søknad om at vegen under brua tillates bygget med smalere ytre skulder.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Brua, som er basert på det italienske universalgeniets skisser fra 1502, ble oppført 2001 etter initiativ av kunstner Vebjørn Sand. Brua er en internasjonalt anerkjent konstruksjon, og anses som et viktig landemerke i nærområdet.

På grunn av dens unike arkitektoniske verdi har prosjektledelsen i Statens vegvesen vært opptatt av å finne en løsning for å beholde brua, selv om den egentlig er for kort til å spenne en firefelts motorveg av høyeste standard. Løsningen blir å innskrenke vegens ytre skulder fra 3 til 1,5 meter der den passerer under brua.

Bru og sikkerhet ivaretatt

- Alle vet hvor da Vinci-brua står, og vi ønsket nødigst å rokke ved dette spesielle og identitetsskapende landemerket, sier Elin Bustnes Amundsen, prosjektleder for utbyggingen av E18 Ørje-Vinterbro.

Under planleggingen av nye E18 gjennom Ås kommune ble brua vurdert både revet og flyttet. Nå får det arkitektoniske kunstverket forbli stående over europavegen, til skue for trafikanter langs hovedfartsåren mellom Oslo og Stockholm.

- Statens vegvesen er glade for å ha kommet til en løsning der både bru og trafikksikkerhet er ivaretatt, avslutter Amundsen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen