Begynt med oppgradering av Tromsøysundtunnelen

Begynt med oppgradering av Tromsøysundtunnelen

Full trøkk i arbeidet med oppgradering av Tromsøysundtunnelen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi har tatt ned alt av kabelbruer i taket av tunnelen og startet med montering av ny kabelbru fra Tomasjordsida.  Vi har også demontert lys og vifter, og akkurat nå driver vi med demontering av nødlys, SOS-telefoner og brannslukningsutstyr, sier Eirin Blix, prosjektleder for Tromsøysundtunnelen.

[img id="1"]

Det går med andre ord i full fart framover med oppgradering av tunnelen. Men det er et omfattende arbeid når vegbanen må graves opp og utstyret demonteres.

- En fjerdedel av grøftene er gravd opp, og det er lagt ned trekkrør for kablene i grøftene, sier Blix.

- De tekniske rommene i bunnen av tunnelen skal utvides på grunn av økte krav til sikkerhet. Det skal sprenges 6 meter innover for å gi bedre plass til utstyr, avslutter prosjektlederen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen