Begynner bygging av Roan vindpark

Begynner bygging av Roan vindpark

I går begynte byggingen av Roan vindpark, den første av vindparkene til Fosen Vind som bygges ut.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det første som skal gjøres er å bygge de to adkomstvegene opp til Roan vindpark, fra Einarsdalen og fra Tostendalen.

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått dette oppdraget av Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind AS.

[factbox id="1"]

Arbeidet med adkomstvegene er planlagt ferdigstilt i oktober 2016, og omfatter:

  • Rigging; tilkjøring av utstyr, etablering av bolig-, kontor- og utstyrsrigg
  • Skogshogst i veglinjene i Einarsdalen og Tostendalen
  • Vegbygging, totalt 13 km
  • Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av veg gjøres i veglinjene
  • Omlegging; 22kV- og telefonlinje i Einarsdalen (utføres av Telenor og TrønderEnergi Nett).
  • Terrengarrondering, revegetering

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen