Begynner bygging av Roan vindpark

Begynner bygging av Roan vindpark

I går begynte byggingen av Roan vindpark, den første av vindparkene til Fosen Vind som bygges ut.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det første som skal gjøres er å bygge de to adkomstvegene opp til Roan vindpark, fra Einarsdalen og fra Tostendalen.

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått dette oppdraget av Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind AS.

[factbox id="1"]

Arbeidet med adkomstvegene er planlagt ferdigstilt i oktober 2016, og omfatter:

  • Rigging; tilkjøring av utstyr, etablering av bolig-, kontor- og utstyrsrigg
  • Skogshogst i veglinjene i Einarsdalen og Tostendalen
  • Vegbygging, totalt 13 km
  • Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av veg gjøres i veglinjene
  • Omlegging; 22kV- og telefonlinje i Einarsdalen (utføres av Telenor og TrønderEnergi Nett).
  • Terrengarrondering, revegetering

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen