Bedrer utsikten for Raumabanen

Bedrer utsikten for Raumabanen

Jernbaneverket gjennomfører omfattende skogrydding langs Raumabanen som har en viktig funksjon som turistbane og reiselivsprodukt.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Banen har en viktig funksjon også som turistbane og reiselivsprodukt så vi satser nå skikkelig på å bedre utsikten fra toget, sier faggruppeleder Rune Lotten på Raumabanen.

Fjerner vegetasjon

Nå har utsiktene bokstavelig talt blitt betydelig bedre for Raumabanen. Jernbaneverket har lagt ned betydelig med ressurser på å fjerne vegetasjon som hindrer den flotte utsikten fra toget på den ville og vakre strekningen fra Dombås til Åndalsnes.

- Vi har gjennom de siste to årene fått gjennomført fullstendig rydding av skogen langs banen på strekningene fra Lesja til Bjorli og fra Verma og ned til Åndalsnes, sier Rune Lotten.

[img id="1"]

Det betyr at mer enn halvparten av den 114 kilometer lange banen til nå har fått bedre utsikt. Til høsten er det meningen å ta fatt på det vanskelig tilgjengelige partiet fra Verma og oppover mot Bjorli.

- Der er jo noe av den aller flotteste utsikten, men samtidig må vi ta hensyn til det bratte lendet og den vanskelige tilgjengeligheten, sier Lotten.

6000 kubikkmeter

Det er ikke småtterier som er fjernet fra jernbanens grunn opptil 15 meter ut på meter hver side av sporet. Hele 6000 kubikkmeter er nå tatt ned. Det aller meste av dette i form av krattskog som skaper svært dårlig utsikt fra toget.

- Det er klart at den turistsatsingen som NSB har gjort på Raumabanen med å kjøre egne turisttog mellom Åndalsnes og Bjorli i sommersesongen har medvirket til at vi prioriterer skogryddingen høyere, sier Rune Lotten.

- Men dette har også an annen viktig dimensjon, forklarer han.

- Når vi fjerner vegetasjonen fra terrenget inntil banen får vi en sikkerhetsgevinst, både for lokførerne som får bedre oversikt, og ikke minst for de som skal krysse de private planovergangene.

- Vi har mange planoverganger på denne banen, og de aller fleste er private og har kun enkle grinder mot sporet. Når sikten bedres, så bedres også sikkerheten. For å få gjennomført skogryddingen er det også nødvendig å samarbeide både med grunneierne langs banen og med Statens vegvesen.

[img id="2"]

- I Romsdalen har vi et godt samarbeid med Vegvesenet som også rydder inntil vegen, og dermed får vi større gevinst på de strekningene der jernbanen og vegen går parallelt, sier Lotten.

Ettervekst

Når skogen på en delstrekning er ryddet vil det ikke gå lang tid før ny vegetasjon gror opp. Derfor lager Jernbaneverket nå en plan for å ta etterveksten på strekningene der skogen er hugget.

- I Romsdalen har vi lauvtrær som kan vokse med 1,5 meter per sesong, så vi er nødt til å ta etterveksten hvert eneste år å holde dette i sjakk, sier faggruppelederen.

I år tas det ettervekst av skog på flere delstrekninger i Romsdalen.

- Målet er å få ryddet skogen langs hele Raumabanen i løpet av de to kommende årene, sier Rune Lotten.

Planoverganger

Som nevnt har Raumabanen mange private planoverganger. For uten at skogryddingsprogrammet på banen også bedrer sikkerheten på planovergangene, blir det nå gjennomført en opprustning av de planovergangene som har jevnlig bruk.

- Vi skifter ut dårlige kjørelemmer over sporet og forbedrer veggeometrien på de private veiene inn mot planovergangene. Det kan gå på å løfte vegbanen for å hindre at man setter seg fast, eller å slakke ut kurver på veien inn mot sporet. I tillegg jobbes det stadig med å få ned tallet på slike planoverganger. På de overgangene som ligger på offentlig veg, og følgelig har vegsikringsanlegg, foretas det nå i stor grad utskifting til nye kjørelemmer av typen Strail. Disse gir både bedre kryssingsforhold for kjørende og mindre vedlikeholdsarbeid for jernbanen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen