Bedre sikkerhet med digitale skiltvogner og infotavler

Bedre sikkerhet med digitale skiltvogner og infotavler

Ser vi slutten på bruk av statiske vegskilt om anleggsarbeid? Med City Service i front blir nå sikkerheten betydelig bedre med programmerbare og ikke minst fleksible info-løsninger langs veiene i Norge.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bedre sikkerhet både for bilister og ikke minst veiarbeidere har stort fokus hos City Service. Selskapet med hovedsete i Bergen er først ute i Norge med mobile LED infotavler og skiltvogner.

– På kontinentet er slike systemer mye brukt og det er en absolutt fordel med tanke på å kunne formidle informasjon til bilister i «real time», sier Dan Goya, daglig leder i selskapet.

Fordelene med de mobile LED tavlene er mange ifølge Goya.

– Rask responstid og vi kan formidle hvilken som helst budskap. Oppdragsgiver kan fjernstyre skiltvognene/infotavlene via en egen nettportal der brukeren kan endre budskapet på skjermen i løpet av noen sekunder, uten å være tilstede. Dette gjør systemet lett å betjene, og sikkerheten mye bedre. I tillegg ligger hele skiltkartoteket inne i databasen, samt at en raskt kan lage nye animasjoner, forteller han videre.

Har agentur på produktene

Infotavlene utvikles sammen med EBO VAN WEEL, en produsent fra Nederland.

– Sammen med Nederlands største produsent av slikt utstyr, har vi også utviklet skjermer som er montert på pick-up bilene våre. Fordelen med dette er at det forkorter utrykningstiden betraktelig, og kan anvendes overalt. Vi har agentur på disse produktene i Skandinavia.

Selskapet har i dag 15 slike mobile enheter i sving på veiene i Hordaland, Rogaland og Ryfylket.

– Vi har enda 10 stk til i bestilling, forteller Goya.

Mange prosjekter gående til en hver tid

Selskapet som Dan Goya leder har i dag 53 ansatte i Bergen og 11 i Stavanger og opererer i dag i Hordaland, Rogaland og Ryfylket. Det er et allsidig selskap som driver med alt fra trafikk/arbeidssikring; herunder trafikkdirigering, skiltvogner, bufferbiler, ledebiler, utleie av skilt, trafikklys​ og LED informasjonstavler. Arbeid på vei; herunder renhold veiareal, kantklipp, renhold leskur, grøfting, reparasjon rekkverk/autovern.

Med så mange prosjekter gående til en hver tid og nesten 70 ansatte er det viktig å ha et system som sørger for at prosjektene holdes innenfor de rammene som er satt.

– Vi bruker SmartDok til timeregistrering, sier Goya.Det som er fint med SmartDok er at det er veldig lett å bruke. Det har også et fint brukergrensesnitt, og ikke minst hyggelige supportmedarbeidere, sier Dan Goya.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen