Bedre økonomi hos Sporveien

Bedre økonomi hos Sporveien

I Sporveiens årsrapport for 2014 peker de fleste pilene oppover for Sporveien. Effektivisering og mer miljøvennlig drift har lønt seg. Og med god økonomi får man bedre betingelser i banken.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Driftsresultatet for 2014 ble på 298 321 000 kroner, som var 75 042 000 kroner mer enn for 2013. Dette er først og fremst et resultat av Sporveiens satsing på effektivisering, sier konserndirektør for økonomi og finans, Anders Riiber.

Fjorårets resultat gir en driftsmargin på 7,1 prosent, og det er Riiber fornøyd med. – Dette er en veldig forbedring fra 2012 da vi hadde en driftsmargin på 2,9 prosent. Det blir en mye sunnere økonomisk situasjon og dette gir oss igjen for eksempel bedre betingelser i finansmarkedet, sier Riiber.

God økonomi gir bedre økonomi

For det er slik at det lønner seg å ha god økonomi i utgangspunktet. Sporveien fikk i fjor refinansiert 660 millioner kroner i obligasjonsmarkedet til langt bedre betingelser enn tidligere, noe som igjen ga utslag på 2014-resultatet og som vil gi enda større utslag fremover.

Bakgrunnen for at Sporveien nå kan bygge seg et overskudd, er at vi fikk endret avtalen med Ruter.

- Grunnen til at vi får lov til å bygge det resultatet vi nå har, er at vi gikk fra en 1-års avtale til en 3-års avtale med Ruter. Der avtalte vi at inntektene fra Ruter skulle være mer uavhengige av kostnadsnivået. Dette gir oss bedre rammebetingelser.

Pengene skal brukes til å investere i infrastruktur

- Vi vil investere i utstyr og infrastruktur slik at vi kan jobbe enda mer effektivt og ikke minst få til enda mer hensiktsmessige arbeidsprosesser og bedre løsninger for de ansatte, sier Riiber. Dette innebærer blant annet bedre verkstedfasiliteter, nye og bedre arbeidsmaskiner og IT/infrastruktur og bedre verktøy.

- I 2014 hadde vi egeninvesteringer på ca. 100 millioner kroner, sier Riiber.

Svært fornøyde passasjerer

Året 2014 ble et godt år for Sporveien på mange måter. Kundetilfredsheten med trikken, t-banen og bussen er historisk høy og selskapet opplever stadig vekst i antall passasjerer. Oslos befolkning vokser raskt og det er forventet at det kommer 400 000 nye innbyggere til hovedstaden i løpet av de neste 20 årene. For Sporveiens del kan vi bare fortsette å jobbe for at flest mulig velger kollektivtransport. Det tjener miljøet og da også byens innbyggere.

- Jo mer vi produserer jo bedre er det for byen, avslutter Riiber.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen