Bedre mobilnettet i tunneler gjør togtilbudet mer attraktivt

Bedre mobilnettet i tunneler gjør togtilbudet mer attraktivt

- Å etablere mobil- og internettdekning i de lengste tunnelene på Østfoldbanen vil bidra til en bedre reisehverdag for arbeidspendlere og andre togreisende. Tiltaket vil forhåpentlig gjøre at flere velger å reise med tog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- I fjor fikk vi på plass et samarbeid mellom Telenor, Jernbaneverket og NSB for å forbedre mobil- og internettdekning for de togreisende. Jernbaneverket er ansvarlig for dekningen i tunnelene, NSB i togene og Telenor resten. De har startet på de mest trafikkerte pendlerstrekningene på Østlandsområdet. Brukeropplevelsen for de reisende på Østfoldbanen blir derfor best når tiltakene i tunnelene kombineres med tiltakene til mobiloperatør og togselskap, sier Solvik-Olsen.

- Jeg tror at kollektivtransport vil få god hjelp av digitaliseringen i årene framover. Å sitte med laptop eller nettbrett gjør at du kan arbeide eller surfe på nett. Da blir tiden mer verdifull sammenliknet med å kjøre bil. Togreiser er kanskje aller mest egnet for arbeid eller surfing på nett. Kupeene har i det store og hele bedre komfort enn buss, T-bane og trikk, sier samferdselsministeren.

Utbygging og vedlikehold på Østfoldbanen

Forbedringen av togtilbudet på Østfoldbanen skjer også på andre måter. Utbygging og planlegging av nye dobbeltspor pågår i fullt tempo. Follobanen mellom Oslo og Ski er Norges største samferdselsprosjekt og vil gi et mye bedre togtilbud mellom Oslo og sørover mot Østfold.

- De to siste årene har vært en ekstraordinær satsing på vedlikehold av jernbanenettet. Dette er viktig for gjøre togtrafikken mer punktlig og for å styrke regulariteten. Det er helt avgjørende for folks tillit til toget at det kommer og går når det skal. 2015 har blitt omtalt som det store vedlikeholdsåret på grunn av den store økningen i midler til dette formålet. Etter flere tiår med et stadig voksende vedlikeholdsetterslep, snur nå utviklingen. Forfallet reduseres. I år styrkes satsingen på vedlikehold ytterligere. I år skal det blant annet gjøres tiltak som skal sikre bedre punktlighet i Oslo-området, sier Solvik-Olsen.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen