Bedre mobilnettet i tunneler gjør togtilbudet mer attraktivt

Bedre mobilnettet i tunneler gjør togtilbudet mer attraktivt

- Å etablere mobil- og internettdekning i de lengste tunnelene på Østfoldbanen vil bidra til en bedre reisehverdag for arbeidspendlere og andre togreisende. Tiltaket vil forhåpentlig gjøre at flere velger å reise med tog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

- I fjor fikk vi på plass et samarbeid mellom Telenor, Jernbaneverket og NSB for å forbedre mobil- og internettdekning for de togreisende. Jernbaneverket er ansvarlig for dekningen i tunnelene, NSB i togene og Telenor resten. De har startet på de mest trafikkerte pendlerstrekningene på Østlandsområdet. Brukeropplevelsen for de reisende på Østfoldbanen blir derfor best når tiltakene i tunnelene kombineres med tiltakene til mobiloperatør og togselskap, sier Solvik-Olsen.

- Jeg tror at kollektivtransport vil få god hjelp av digitaliseringen i årene framover. Å sitte med laptop eller nettbrett gjør at du kan arbeide eller surfe på nett. Da blir tiden mer verdifull sammenliknet med å kjøre bil. Togreiser er kanskje aller mest egnet for arbeid eller surfing på nett. Kupeene har i det store og hele bedre komfort enn buss, T-bane og trikk, sier samferdselsministeren.

Utbygging og vedlikehold på Østfoldbanen

Forbedringen av togtilbudet på Østfoldbanen skjer også på andre måter. Utbygging og planlegging av nye dobbeltspor pågår i fullt tempo. Follobanen mellom Oslo og Ski er Norges største samferdselsprosjekt og vil gi et mye bedre togtilbud mellom Oslo og sørover mot Østfold.

- De to siste årene har vært en ekstraordinær satsing på vedlikehold av jernbanenettet. Dette er viktig for gjøre togtrafikken mer punktlig og for å styrke regulariteten. Det er helt avgjørende for folks tillit til toget at det kommer og går når det skal. 2015 har blitt omtalt som det store vedlikeholdsåret på grunn av den store økningen i midler til dette formålet. Etter flere tiår med et stadig voksende vedlikeholdsetterslep, snur nå utviklingen. Forfallet reduseres. I år styrkes satsingen på vedlikehold ytterligere. I år skal det blant annet gjøres tiltak som skal sikre bedre punktlighet i Oslo-området, sier Solvik-Olsen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen