Bedre bymiljø: Storbyområdene kan få 400 millioner

Bedre bymiljø: Storbyområdene kan få 400 millioner

- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til belønningsordningen for kollektivtransport, og vi inviterer nå storbyområdene til å konkurrere om 400 millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjennom budsjettavtalen med V og KrF i forbindelse med statsbudsjettet, ble ordningen tilført 275 millioner kroner ekstra. Bevilgningen ble dermed økt til 1 380 millioner kroner. Dette er rundt 40 prosent høyere enn opprinnelig planlagt i Nasjonal transportplan.

- Folk trenger effektive transportløsninger som er gode alternativer til privatbil på hverdagsreisene. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport skal bidra til å finansiere tiltak som stimulerer til bedre fremkommelighet, miljø og helse.

Ni storbyområder - 400 millioner kroner

For 2016 er det 400 millioner kroner av midlene som ikke er fordelt. Nå inviterer Samferdselsdepartementet ni byområder til å komme med forslag til hvordan disse midlene kan anvendes.

- Midlene vil fordeles til de byområdene hvor pengene gir størst nytte. Det er de største byområdene som har de største utfordringene, og de får derfor en forholdsvis større del av den økte rammen, sier samferdselsministeren.

Det er disse byområdene som kan få midler fra ordningen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

Samferdselsdepartementet har i 2016 fireårige avtaler med Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen