Bedre bymiljø: Storbyområdene kan få 400 millioner

Bedre bymiljø: Storbyområdene kan få 400 millioner

- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til belønningsordningen for kollektivtransport, og vi inviterer nå storbyområdene til å konkurrere om 400 millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjennom budsjettavtalen med V og KrF i forbindelse med statsbudsjettet, ble ordningen tilført 275 millioner kroner ekstra. Bevilgningen ble dermed økt til 1 380 millioner kroner. Dette er rundt 40 prosent høyere enn opprinnelig planlagt i Nasjonal transportplan.

- Folk trenger effektive transportløsninger som er gode alternativer til privatbil på hverdagsreisene. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport skal bidra til å finansiere tiltak som stimulerer til bedre fremkommelighet, miljø og helse.

Ni storbyområder - 400 millioner kroner

For 2016 er det 400 millioner kroner av midlene som ikke er fordelt. Nå inviterer Samferdselsdepartementet ni byområder til å komme med forslag til hvordan disse midlene kan anvendes.

- Midlene vil fordeles til de byområdene hvor pengene gir størst nytte. Det er de største byområdene som har de største utfordringene, og de får derfor en forholdsvis større del av den økte rammen, sier samferdselsministeren.

Det er disse byområdene som kan få midler fra ordningen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

Samferdselsdepartementet har i 2016 fireårige avtaler med Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glommaregionen, Skien/Porsgrunn og Tromsø.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen