Khone Falls.
Khone Falls. (Foto: Multiconsult)

Banebrytende studie innen fornybar energi

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

En foregangsstudie

– Sekong er en av de viktigste sideelvene til Mekong. Sammen med Sesan og Srepok danner den det som omtales som 3S-systemet i nedre del av Mekong. Arbeidet vårt vil bli en foregangsstudie på måling av kumulativ påvirkning av vannkraft og annen fornybar utvikling i Laos. Multiconsult ser fram til å presentere en studie som balanserer hensynene til utvikling og miljømessig bærekraft, sier oppdragsleder Leif Lillehammer i Seksjon Naturressurser i Multiconsult.

Multiconsult skal sammen med partnerne undersøke ulike scenarier for energiutvikling i Sekong-bassenget og evaluere den kumulative virkningen for miljø, leveforhold og økonomi. Studien skal også gi anbefalinger for framtidig bærekraftig utbygging av fornybar energi i Sekong, inkludert planer og tiltak for å unngå, minimere og kompensere for de kumulative effektene.

Minske miljømessig og sosial risiko

Evalueringen skal foregå de neste ti månedene og sikre praktiske innspill til Cumulative Impact Assessment Guidelines, et pågående initiativ i Laos som ledes av IFC. IFC har siden 2013 arbeidet sammen med myndighetene i Laos og privat sektor for å fremme miljømessig og sosial bærekraft. Med støtte fra østerrikske myndigheter har IFC ledet utviklingen av ulike retningslinjer og prinsipper for vannkraftsektoren. Imidlertid vil Multiconsults studie i Sekong også inkludere annen fornybar energi, som vind- og solkraft, siden dette vassdragsområdet også har potensial til å utvikle disse rene og bærekraftige ressursene.

– IFC gjennomfører evalueringer av kumulative effekter i hele Asia. I Laos har vi en unik mulighet til skape større forståelse for kumulativ påvirkning og bidra til bedre planlegging i Sekong-vassdraget. Sekong er svært viktig vedrørende biologisk mangfold, noe som vil påvirkes av utbygging. Når sluttført, vil studiet presentere kraftscenarier som vil bidra til lavere miljømessig og sosial risiko, sier Kate Lazarus, IFC Environmental and Social Hydropower Advisory Team Lead.

– Dette pilotprosjektet for IFC bidrar til at vi er i fremste linje internasjonalt vedrørende praktisk bruk av prinsipper for bærekraftig vannressursforvaltning og planlegging av vannkraft. Dette gjør oss både stolte og ydmyke, sier Leif Lillehammer.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen