Bane NOR valgte Telenor
(Foto: Telenor)

Bane NOR valgte Telenor

Bane NOR har valgt Telenor som leverandør av mobil- og telefonitjenester for de neste årene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en stor og viktig avtale, sier Ove Fredheim, leder av Telenors bedriftsmarkedsdivisjon. I likhet med Telenor har Bane NOR ansvar for viktig samfunnsmessig infrastruktur som statens forvalter av det nasjonale jernbanenettet.

Avtalen mellom Bane NOR og Telenor løper i fem år, med muligheter for ytterligere tre års forlengelse, og har en ramme på 100-150 millioner kroner, avhengig av hvor mye av avtalens innhold Bane NOR benytter seg av.

Avhengig av dekning og nettkvalitet

Bane NOR har virksomhet over hele landet, og på mange til dels vanskelig tilgjengelige steder.

– Dette er en virksomhet som er avhengig av god dekning og nettkvalitet, og dette kan Telenor tilby. Vi er glade for at Bane NOR valgte oss, og vi ser frem til å være med når selskapet står foran en rivende utvikling, sier Fredheim.

Avtalen med Bane NOR er en stor og viktig kontrakt for oss, sier Ove Fredheim, leder av Telenors bedriftsmarkedsdivisjon. Foto: Martin Fjellanger

Telenor har historisk vært ledende i det norske markedet på innovasjon og utvikling av både tjenester og infrastruktur tilknyttet kommunikasjon. 

– Vi har vært opptatt av å tørre å gå først, fremfor å vente på andre. Dette har resultert i at vi har vært først ute med en rekke nyvinninger og tekniske løsninger, fremholder Fredheim

Langt fremme på smarte tjenester

Bane NOR er i dag langt fremme innen Smart vedlikehold. Ved hjelp av maskin til maskin-teknologoi (tingenes internett), har selskapet automatisert deler av vedlikeholdet.
– Telenor har en velfylt verktøykasse som kan benyttes til videre digitalisering av drift og vedlikehold. Når Telenor i oktober skrur på et nytt nett for tingene i Norges største 4G-nett vil vi kunne støtte Bane NORs innovative tingenes internett-satsing over hele Norge, sier Fredheim.

Nærmere om avtalen

Telenor skal levere 4 129 abonnementer på mobil, 562 abonnementer på mobilt bredbånd, 2500 Lync/Skype for business med tilhørende IP-abonnementer

Avtalen inneholder også følgende opsjoner 
• Tingenes Internett (IoT) og maskin til maskin kommunikasjon (M2M)
• Drift av samhandlingsløsning (Skype4 Business)
• Delt Data (databucket)
• Lokasjonsdata til planlegging og utforming av jernbanebygg og publikumstjenester.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen