Denne illustrasjonen viser det ene framlagte alternativet til ny bussterminal.
Denne illustrasjonen viser det ene framlagte alternativet til ny bussterminal. (Foto: Ruter / Oslo kommune)

Bane NOR sier nei til busstasjon over Oslo S

I en høringsuttalelse sier Bane NOR nei til Ruters planforslag om ny bussterminal på lokk over Oslo S. Byggingen kan berøre opptil 400 togavganger daglig, og skape problemer for 50 000 reisende i en periode på opp til seks år.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Bane NOR fremmer innsigelse til deler av Ruters planforslag fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden. Oslo S har over 1 000 togavganger på hverdager og er navet i persontrafikken for hele landet. Utbyggingen vil berøre anslagsvis 50 000 reisende på enkelte hverdager i en periode på mellom tre og seks år, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.

I tillegg vil det bli nødvendig med perioder hvor togtrafikken stanses helt. Utbyggingen av ny bussterminal over Oslo S krever omlegging av tusenvis av kabler knyttet til signalanlegget. En slik omlegging kan ikke gjøres uten perioder med omfattende stans i trafikken på Oslo S og i Oslotunnelen.

Positiv til fortsatt samarbeid

- Bane NOR er positiv til å fortsette samarbeidet med Oslo kommune om å utvikle Oslo S som kollektivknutepunkt. Vi mener at det videre arbeidet bør ta utgangspunkt i de omforente planene som ligger til grunn i konsekvensutredningen om Oslo-navet. Her legges det opp til å redusere busstrafikken inn og ut av sentrum. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er behov for å bygge ny bussterminal over Oslo S, sier Aarnes.

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-navet), ble i 2016 politisk vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Utredningen gir klare føringer om at antall regionbusser inn og ut av Oslo sentrum skal reduseres ved å satse på knutepunkter mellom buss og skinnegående transport på Lysaker/Skøyen og Helsfyr/Bryn. Dessuten skal flere busser betjener regionale knutepunkter som Ski, Asker, Sandvika og Lillestrøm.

- KVU Oslo-navet var et samarbeid mellom alle de sentrale samferdselsaktørene, inkludert Ruter, og vi mener utredningen legger til rette for et framtidsrettet og effektivt transportsystem i tråd med overordnede politiske mål. Samlet sett mener vi dette vil bli gi et bedre tilbud til de kollektivreisende, framholder Vibeke Aarnes.

Hindrer ny jernbanetunnel

Bane NOR påpeker også at busslokket får konsekvenser for bygging av nytt dobbeltspor i tunnel under Oslo mellom Oslo S og Lysaker. Busslokket over Oslo S vil medføre at mange søyler og vegger må bygges mellom alle sporene og plattformene på stasjonen.

Dette vil vesentlig komplisere og fordyre gjennomføring av nytt dobbeltspor Oslo S-Lysaker som er prioritert i Nasjonal transportplan. Bane NOR fremmer derfor innsigelse også på dette punktet.  

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen