Bane NOR SF har ansatt konsernsjef

Bane NOR SF har ansatt konsernsjef

Styret i Bane NOR SF har ansatt Gorm Frimannslund som konsernsjef. Foretaket skal være operativt fra 1.1.2017.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Frimannslund er direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket og vil umiddelbart tiltre stillingen som konsernsjef for å lede arbeidet med etablering av foretaket i samarbeid med styret.

Syret er svært fornøyd med at Gorm Frimannslun har takket ja til å lede Bane NOR. Styret har siden før sommeren gjennomført en grundig prosess der både eksterne og interne kandidater har vært vurdert. Frimannslund er en tydelig og verdibasert leder med fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling. Han har lang erfaring fra komplekse endringsprosesser gjennom ulike lederstillinger i transportsektoren, bl.a. fra SAS systemet, sier styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen.

Gorm Frimannslund har i tillegg til sin nåværende stilling i Jernbaneverket hatt flere lederstillinger i SAS og Widerøe. Han er tidligere direktør for SAS sin tekniske virksomhet, og driftsdirektør i Widerøe, adm. dir. i SAS Ground Services Norway, direktør for bakketjenesten i SAS og direktør for SAS i Norge.

- Jernbanens rolle som miljøvennlig transportmiddel vil bare bli viktigere, og Jernbanereformen er et viktig steg i arbeidet med å forbedre og effektivisere jernbanesektoren. Bane NOR er i dette arbeidet gitt en sentral rolle. Mitt mål vil være å gjennomføre de nødvendige endringene på en slik måte at passasjerer, togselskap og medarbeidere oppfatter dette positivt.

- Bane NOR har et samfunnsoppdrag der resultatet synes hver eneste dag. Samtidig skal det jobbes med forbedringer og ikke minst utbyggingsprosjekter som ofte ligger langt frem i tid. Det er for meg veldig inspirerende, sier konsernsjefen i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Bane NOR SF skal bygge fremtidens jernbanenett. I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem vil jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig satsing på utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet. Som et ledd i dette arbeidet er det samlede ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017.

Til toppen